Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія

Розглядає актуальні проблеми філософії, соціології та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Фахове видання з філософських та політичних наук, затверджено постановами президії ВАК України № 1-05/3 від 08 липня 2009 р. та № 1-05/8 від 22 грудня 2010 р.

Вісник ДНУ. Серія: філософія, соціологія, політологія

Періодичність: 6 разів на рік

Мови видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Токовенко Олександр Сергійович

Заступник головного редактора: Третяк Олексій Анатолійович

Відповідальний секретар: Пащенко Віктор Іванович

Основні напрямки статей у журналі: політологія, філософія, соціологія

Свідоцтво про реєстрацію – Серія КВ № 7898 від 17.09.2003 р.

Key title: Vìsnik Dnìpropetrovs’kogo unìversitetu. Serìâ Phìlosophìâ, socìolologìâ, polìtologìâ

Abbreviated key title: Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Phìl. Soc. Pol.

Parallel title: Visnyk of Dnipropetrovsk University. Philosophy, Sociology, Political science.

Variant title: Vìsnik Dnìpropetrovs’kogo unìversitetu. Phìlosophìâ, socìolologìâ, polìtologìâ

ISSN 2312-2714 (print version)
ISSN _____________ (Online)

Видавець: Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Анонси

 

Шановні колеги!

 

Вісник Дніпропетровського університету. - Серія: Філософія. Соціологія. Політологія.
Запрошує прийняти участь в роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжнародні відносини та глобальна політика», яка відбудеться 10 грудня 2016 року в м. Дніпро

З організаційних питань звертатися до: відповідального секретаря Пащенка Віктора Івановича, Тіт Ольги Геннадіївни
e-mail: visnukDNU@i.ua
Контактні телефони:
066-574-87-17 
Опубліковано: 2016-11-19 Детальніше...
 
Більше анонсів...Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика   Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.