Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 науковий журнал «Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences» включено до категорії "Б" Переліку фахових видань України зі спеціальностей 033 Філософія, 054 Соціологія, 052 Політологія.

Журнал «Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences» є науковим періодичним виданням, в якому публікуються результати сучасних епістемологічних досліджень у галузі філософських, соціальних і політичних наук.

Для науковців, дослідників, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Основні розділи журналу: філософія, соціальні науки, політичні науки.

Видавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ISSN 2618-1274 (Print), ISSN 2618-1282 (Online)

Науковий журнал був заснований у 1993. З 1993 по 2017 рр. видавався під назвою «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія». ISSN 2312-2714 (print). Журнал змінив назву у 2018 р.

Періодичність: 2 рази на рік (липень, грудень).

Мови видання: українська, англійська, російська.

Кожному опублікованому матеріалу присвоюється DOI-ідентифікатор  (DOI: 10.15421/34xxxx).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - Серія КВ № 23203-13043ПР від 22.03.2018 (копія свідоцтва).

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з політичних наук атестаційною колегією МОН України 15 грудня 2016 року (затверджено наказом МОН України № 1604 від 22 грудня 2016 р., зі змінами від 24.05.2018 р. № 527).

Голова редакційної колегії, автор концепції:
Проф., д.філос.н. О.С.ТоковенкоДніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна).

Головний редактор:
Професор, д.філос.н. В.Б.Окороков , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна).

 Умови публікації та Вимоги до статей знаходяться в розділі «Для авторів».

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати епістемологічних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Відкритий доступ: Академічне видання «Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences» дотримується політики відкритого доступу (open access)Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви в режимі реального часу. Опубліковані матеріали передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України,  розміщуються у Національному репозиторії академічних текстів (НРАТ) і на порталі інформаційного ресурсу «Наукова періодика України».

Редакційна колегія журналу дотримується високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій, і вживає максимальних заходів для їх забезпечення.
Дивись розділ Етика публікацій.