Журнал «Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences» є науковим періодичним виданням, в якому публікуються результати сучасних епістемологічних досліджень у галузі філософських, соціальних і політичних наук.

Для науковців, дослідників, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Основні розділи журналу: філософія, соціальні науки, політичні науки.

Видавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ISSN 2618-1274 (Print), ISSN 2618-1282 (Online)

Науковий журнал був заснований у 1993. З 1993 по 2017 рр. видавався під назвою «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія». ISSN 2312-2714 (print). Журнал змінив назву у 2018 р.

Періодичність: 2 рази на рік (липень, грудень).

Мови видання: українська, англійська, російська.

Кожному опублікованому матеріалу присвоюється DOI-ідентифікатор  (DOI: 10.15421/34xxxx).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - Серія КВ № 23203-13043ПР від 22.03.2018 (копія свідоцтва).

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з політичних наук атестаційною колегією МОН України 15 грудня 2016 року (затверджено наказом МОН України № 1604 від 22 грудня 2016 р., зі змінами від 24.05.2018 р. № 527).

Редакційна колегія

Головний редактор: 
Окороков Віктор Брониславович, професор, д.філос.н., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; 

Заступники головного редактора: 
Третяк Олексій Анатолійович, професор, д.політ.н., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Відповідальний секретар: 
Вершина Вікторія Анатоліївна
, доцент, к.філос.н., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Умови публікації та Вимоги до статей знаходяться в розділі «Для авторів».

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати епістемологічних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Відкритий доступ: Академічне видання «Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences» дотримується політики відкритого доступу (open access)Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви в режимі реального часу. Опубліковані матеріали передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України,  розміщуються у Національному репозиторії академічних текстів (НРАТ) і на порталі інформаційного ресурсу «Наукова періодика України».

Редакційна колегія журналу дотримується високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій, і вживає максимальних заходів для їх забезпечення.
Дивись розділ Етика публікацій.