Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія

Розглядає актуальні проблеми філософії, соціології та політології. Аналізує деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політології у сучасній культурі.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Журнал було включено до Переліку наукових фахових видань України з
політичних наук атестаційною колегією МОН України 15 грудня 2016 року
(затверджено наказом МОН України № 1604 від 22 грудня 2016 р.)


Вісник ДНУ. Серія: філософія, соціологія, політологія

Періодичність: 6 разів на рік

Мови видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Токовенко Олександр Сергійович

Заступник головного редактора: Третяк Олексій Анатолійович

Відповідальний секретар: Пащенко Віктор Іванович

Основні напрямки статей у журналі: політологія, філософія, соціологія

Свідоцтво про реєстрацію – Серія КВ № 7898 від 17.09.2003 р.

Key title: Vìsnik Dnìpropetrovs’kogo unìversitetu. Serìâ Phìlosophìâ, socìolologìâ, polìtologìâ

Abbreviated key title: Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Phìl. Soc. Pol.

Parallel title: Visnyk of Dnipropetrovsk University. Philosophy, Sociology, Political science.

Variant title: Vìsnik Dnìpropetrovs’kogo unìversitetu. Phìlosophìâ, socìolologìâ, polìtologìâ

ISSN 2312-2714 (print version)
ISSN _____________ (Online)

Видавець: Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Анонси

 

Шановні колеги

 

Запрошуємо Вас до друку у Віснику ДНУ. Серія: філософія, соціологія, політологія.

З організаційних питань звертатися до: відповідального секретаря Пащенка Віктора Івановича, Тіт Ольги Геннадіївни
e-mail: visnukDNU@i.ua
Контактні телефони:
066-574-87-17

 
Опубліковано: 2017-09-07 Детальніше...
 

Шановні колеги

 

Запрошуємо Вас до друку у № 5 та 6 за 2016 рік
Вісника Дніпропетровського університету. - Серія: Філософія. Соціологія. Політологія.

З організаційних питань звертатися до: відповідального секретаря Пащенка Віктора Івановича, Тіт Ольги Геннадіївни
e-mail: visnukDNU@i.ua
Контактні телефони:
066-574-87-17


 
Опубліковано: 2017-01-10 Детальніше...
 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас до друку у Науковому журналі «Філософія та політологія в контексті сучасної культури».

З організаційних питань звертатися до: відповідального секретаря Пащенка Віктора Івановича, Тіт Ольги Геннадіївни
e-mail: visnukDNU@i.ua
Контактні телефони:
066-574-87-17

 
Опубліковано: 2016-04-12 Детальніше...
 
Більше анонсів...Збірник у наукометричних базах даних: 


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.


яндекс.ћетрика   Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.