Індексація журналу

Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - Oles Honchar Dnipro National University - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій: CrossRef.

Статус в Україні

Видання «Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences» офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з загальнодержавною і зарубіжною сферами розповсюдження.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - Серія КВ № 23203-13043ПР від 22.03.2018 (копія свідоцтва).

Видання «Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences» включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт: з політичних наук (затверджено наказом МОН України № 1604 від 22 грудня 2016 р., зі змінами від 24.05.2018 р. № 527).

Бази даних наукової інформації

                                                                                                              ERIH PLUS

                     

Український індекс наукового цитування - Система наукометричного моніторингу суб’єктів наукової діяльності України

                                                                   

                                              

                                                     

                                                         

                                                 

 _____________________________________________________
EPISTEMOLOGICAL STUDIES IN PHILOSOPHY, SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
ISSN 2618-1274 (Print), ISSN 2618-1282 (Online)
E-mail: epistems@ukr.net, vivi.dp@ukr.net
Журнал публікує наукові роботи на умовах: Creative Commons Attribution 4.0 International License
Засновник: Oles Honchar Dnipro National University