Редакційний штат

Голова редакційної колегії, автор концепції:
Проф., д.філос.н. О.С.ТоковенкоДніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна).

Головний редактор:
Професор, д.філос.н. В.Б.Окороков , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна).

Заступники голови редакційної колегії:
Проф., д.політ.н. О.А.Третяк, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара( Україна);
Проф., д.політ.н.  В.В.Кривошеїн, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна).

Члени редакційної колегії:
Проф., д.філос.н., Г.Є.Аляєв, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»  (Україна);
Проф., д.філос.н., В.В.Хміль, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна (Україна);
Проф., д.філос.н., Т.С.Павлова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна);
Проф., д.філос.н., С.Г.Секундант, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (Україна);
Доц., к.с.н., Л.М.Сорокіна, Дніпровський державний технічний університет (м. Кам’янське, Україна); 
Професор, Кен Робертс, Ліверпульский університет (Великобританія); 
Prof. Teрeзa Oболевич, Папський університет Іоанна Павла II в Кракові (Польща);
Ph. D. Daniel J. Epstein, Texas Tech University (США);
Рrof., Dr., Oктай Tрaнрісівер, Близькосхідний технічний університет (Туреччина);
Prof., Dr., Youngtae Shin, University of Central Oklahoma (США);
Проф., д.філос.н., П.І.Гнатенко, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (Україна);
Проф., д.філос.н., М. А. Мінаков, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (Україна), Європейський університет Віадріна (Німечччина).

Відповідальний секретар редакційної колегії:
Доц., к.філос.н. В.А.Вершина, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна).

Літературний редактор:
Доц., к.філол.н., І.П.Суїма, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна).

Перелік  членів Наукового комітету

Голубович І.В., Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова, Україна
Дойчик М.В., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна
Дубініна В.А., Українська медична стоматологічна академія, Україна
Ісік Куску Бонненфант, Блізькосхідній технічний університет, Туреччина
Капріцін І.І., Запорізький національний університет, Україна
Мальцева О.В., Приазовський державний технічний університет, Україна
Рамішвілі В.М., Тбіліський державний університет ім. І. Джавахішвілі, Грузія
Рябека Е.А., Українсько-американський університет Конкордія, Україна
Савонова А.І., Луганський обласний інститут послядіпломної педагогічної освіти, Україна
Скиба Е.К., Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна
Шабанова Ю.О., Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна

Рецензенти
Перелік рецензентів 2019

Перелік рецензентів 2020

 Перелік рецензентів 2021