Голова редакційної колегії:
Професор, д.філос.н. О.С.Токовенко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна).

Заступники голови редакційної колегії:
Проф., д.філос.н. В. Б.Окороков , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна);
Проф., д.політ.н.  В. В.Кривошеїн, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна);
Проф., д.політ.н. О. А. Третяк, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара( Україна).

Відповідальний секретар редакційної колегії:
Доц., к.філос.н. В.А.Вершина, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна).

Члени редакційної колегії:
Prof. Teрeзa Oболевич, Папський університет Іоанна Павла II в Кракові (Польща);
Ph. D. Daniel J. Epstein, Texas Tech University (США);
Рrof., Dr., Oктай Tрaнрісівер, Близькосхідний технічний університет (Туреччина);
Assoc. Prof. Dr., Isik Kuscu-Bonnenfant, Middle East Technical University (Туреччина);
Prof., Dr., Youngtae Shin, University of Central Oklahoma (США);
Проф., д.філос.н., П. І. Гнатенко, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (Україна);
Проф., д.філос.н., М. А. Мінаков, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (Україна), Європейський університет Віадріна (Німечччина);
Проф., д.філос.н., В.В.Хміль, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна (Україна);
Проф., д.філос.н., С.Г.Секундант, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (Україна);
Проф., д.політ.н., І. В. Іщенко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна);
Проф., д.філос.н., Т.С. Павлова , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна).