Голова редакційної колегії, автор концепції:
Проф., д.філос.н. О.С.ТоковенкоДніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна).

Головний редактор:
Професор, д.філос.н. В.Б.Окороков , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна).

Заступники голови редакційної колегії:
Проф., д.політ.н. О.А.Третяк, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара( Україна);
Проф., д.політ.н.  В.В.Кривошеїн, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна).

Члени редакційної колегії:
Проф., д.філос.н., Г.Є.Аляєв, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»  (Україна);
Проф., д.філос.н., В.В.Хміль, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна (Україна);
Проф., д.філос.н., Т.С.Павлова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна);
Проф., д.філос.н., С.Г.Секундант, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (Україна);
Доц., к.с.н., Л.М.Сорокіна, Дніпровський державний технічний університет (м. Кам’янське, Україна); 
Професор, Кен Робертс, Ліверпульский університет (Великобританія); 
К.філос.н., Сергій Троїцький, Інститут філософії СПбГУ (Російська Федерація);
Prof. Teрeзa Oболевич, Папський університет Іоанна Павла II в Кракові (Польща);
Ph. D. Daniel J. Epstein, Texas Tech University (США);
Рrof., Dr., Oктай Tрaнрісівер, Близькосхідний технічний університет (Туреччина);
Prof., Dr., Youngtae Shin, University of Central Oklahoma (США);
Проф., д.філос.н., П.І.Гнатенко, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (Україна);
Проф., д.філос.н., М. А. Мінаков, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (Україна), Європейський університет Віадріна (Німечччина).

Відповідальний секретар редакційної колегії:
Доц., к.філос.н. В.А.Вершина, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна).

Літературний редактор:
Доц., к.філол.н., І.П.Суїма, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна).

Рецензенти
Перелік рецензентів 2019