Шановні колеги!

2015-12-19

Запрошуємо Вас до друку у № 4 та 5 за 2015 рік Вісника Дніпропетровського університету. - Серія: Філософія. Соціологія. Політологія.

Чекаємо ваших статей до кінця грудня. Вони будуть надруковані в журналах підписаних до друку груднем 2015 року.

З організаційних питань звертатися до: відповідального секретаря Пащенка Віктора
Івановича, Тіт Ольги Геннадіївни
e-mail: visnukDNU@i.ua
Контактні телефони:
066-574-87-17