Витрати на публікацію статей (ВПС)

Витрати на публікацію статей (ВПС)

На даний момент «Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences» працює в рамках моделі публікації статей з відкритим доступом, тобто публікація фінансується за рахунок платежів, здійснених авторами, їх установою або фінансуючими органами, що зазвичай відомо як «витрати на публікацію статей» (ВПС). Наша мета - забезпечити статтям публікацію та широку поширеність, за умови належного контролю якості. Якщо автор вирішив опублікувати статтю відкритому доступі, що передбачає авансовий платіж за публікацію статті, після публікації ми негайно забезпечуємо доступ до статті на веб-сайті журналу та поширення в мережі Інтернет.

Коригування ВПС «Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences» знаходиться під постійним контролем, і ціни можуть бути змінені. Плата стягується за оформлення, макетування, друк, поширення та надання індексу DOI. ВПС встановлюються в залежності від середньої кількості статей на рік, а також кількості персоналу, який бере участь у вищезазначених процедурах.

ЗПС складає -  80 грн за одну сторінку рукопису (інтервал 1,5).

*Варіації в ціноутворенні будуть чітко відображені на цій сторінці журналу.