Мультикультуралізм і культурна глобалізація

  • O. Rusul
Ключові слова: глобалізація, мультикультуралізм, криза ідентичності, етнокультурна національна ідентичність.

Анотація

Стаття визначає концепію мультикультуралізму в якості бажаної складової культурної глобалізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Афонін Є. А. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз) / Є. А. Афонін, О. М. Бандурка, А. Ю. Мартинов. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – 352 с. – (Сер. «Відкрита дослідницька концепція», Вип. № 2).

Бауман З. Текучая современность / З. Бауман. – Пер. с англ. Под. ред. Ю. В. Асочакова. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с.

Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / З. Бауман. – Пер. з англ. І. Андрущенка; за наук. ред. М. Винницького. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 109 с.

Бек У. Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична економія / Ульрих Бек; пер. с нім. О. Юдіна. – К.: Ніка-Центр, 2011. – 408 с.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл; пер. с англ. В. Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – 787 c.

Білорус О. Г. Глобальні трансформації і стратегії розвитку: Монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін.. – К., 1998. – 416 с.

Гантингтон С. Столкновение цивилизаций / Самюэль Гантингтон; пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М.: АСТ, 2005. – 603 с.

Кастельс М. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства / М. Кастельс; пер. з англ. – К.: “Видавництво “Ваклер” у формі ТОВ, 2007. – 304 с.

Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: Монографія / М. А. Козловець. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с.

Крепон М. Європейські іншості / Марк Крепон; пер. з фр., післямова і прим. О. Йосипенко. – К.: Укр. Центр дух. Культури, 2011. – 184 с.

Лях В. Нові форми ідентичності в добу глобалізації // Інформаційне суспільство у соціально-філософській ретроспективі та перспективі / В. В. Лях, В. С. Пазенюк, Я. В. Любивий, К. Ю. Райда, В. К. Федорченко, О. М. Йосипенко, О. М. Соболь, Н. А. Фоменко, О. П. Будя, Ю. О. Безукладніков. – К.: ТОВ “ХХІ століття: діалог культур”, 2009. – С. 94–110.

Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій: монографія / ред. Власової, Т. М. Талько. – Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2009. – 404 с.

Сміт Е.Д. Національна ідентичність / Ентоні Д. Сміт: Пер. з англійської П. Таращука. – К.: Основи, 1994. – 224 с.

Тейлор Ч. Мультикультуралізм і “Політика визнання” / Чарльз Тейлор. – К.: АЛЬТЕР-ПРЕС, 2004. – 172 с. – («Сучасна гуманітарна бібліотека»).


Переглядів анотації: 424
Завантажень PDF: 171
Опубліковано
2012-07-03
Як цитувати
Rusul, O. (2012). Мультикультуралізм і культурна глобалізація. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 3(22), 146-151. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/100