СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА ПЛАТОНА: ПРОТОСОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Ключові слова: антропоморфізм, чесноти громадянина, соціальна справедливість, закон, виховання, розподіл праці, гендерна рівність, меритократія, демократія, монархія, аристократія, олігархія, тиранія

Анотація

Проаналізовано окремі аспекти наукової спадщини Платона з огляду на його узагальнювальні ідеї, які оформлені у вчення про державу, правову систему, соціальну справедливість, затребуваність конструктивного набору «золотої середини», «найбажанішу» модель соціальної структури, процеси виховання, гендерну рівність, аксіологічну ієрархію масової свідомості, несприйняття контрастної бідності та багатства, переваги і недоліки найпоширеніших форм державного правління. Зокрема, увагу сфокусовано на найприкметніших епізодах його біографії, абсолютній вірі філософа у просвітницьку місію та прогресивний характер наукового знання. Акцентовано на освітній діяльності Академії, яка була заснована філософом і налічує майже тисячолітню історію, та її випускниках: Лікурзі, Арістіппі, Антисфені, Аристотелі. Особливо зауважено постать Лікурга, який, на нашу думку, найповніше намагався втілити у Спарті окремі ідеї філософського вчення Платона. Крім того, зазначено сильні сторони і недоліки демократії. Деталізовано думки класика щодо небезпеки та патогенної природи тиранії, тимархії й олігархії.
Окрему увагу зосереджено на утопії Платона стосовно побудови «ідеальної держави». Її основа, на думку дослідника, має бути структурно ізоморфною розумній душі, тобто три соціальні стани суспільства – правителі-мудреці, воїни, ремісники-землероби – мають бути конгруентними трьом частинам душі – мудрій, вольовій і бажаючій/пристрасній. Зауважено, що, попри аристократичне походження Платона та його апологетику рабовласницького порядку, він переймався у своїх дослідженнях долею та поневіряннями звичайної людини. Філософ проєктував «ідеальну державу» з огляду саме на її інтереси. Водночас панорамно висвітлено соціально-економічні думки Платона стосовно приватної власності, розподілу праці, різноманітних форм господарської девіації тощо. Зроблено висновок щодо утопічності та суперечливого характеру деяких ідей ученого, але одночасно підкреслено актуальність його бачення окремих термінальних і інструментальних цілей у процесах державного будівництва. Ідеться насамперед про прагнення до досягнення загально блага суспільства (тобто врахування інтересів усіх громадян держави), несприйняття принципів спадкоємності соціального (класового) статусу, а також значущості та затребуваності у масовій свідомості цінностей меритократії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Vadym Nikolenko, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Посилання

Blokha, Ya.Ye. (2016). Pryntsyp spravedlyvosti u filosofii Platona ta Aristotelia [The principle of justice in the philosophy of Plato and Aristotle]. Filosofski obrii, 36. (in Ukrainian)

Boroday, T.Yu. (2001). Novaya filosofskaya entsiclopediya [New Philosophical Encyclopedia]. Vol. 4. t. Nats. obsch.-nauch. fond. M: Myisl. (in Russian)

Gritsanov, A.A. (Hol. redkol.) (2002). Istoriya filosofii: Entsiklopediya [History of Philosophy: Encyclopedia]. Mn.: Interpresservis: Knizhnyiy dom. (in Russian)

Mervyn, Richard Hare. Plato. (1982). Oxford: Oxford University Press.

Mykhalskoya, N. & Shchavurskiy, B. (2006). Platon [Plato], in Zarubizhni pysmennyky. Entsyklopedychnyi dovidnyk.: u 2 t. Ternopil: Navchalna knyha. – Bogdan, 2006. – T. 2.: L-Ya (in Ukrainian)

Platon. (2000). Derzhava: Per. z davnohr. D. Koval. K.: Osnovy. (in Ukrainian)

Rumyantsev, А.M. (Hol. redkol.) (1979). Ekonomicheskaya entsiklopedia. Politicheskaya ekonomiya [Economic encyclopedia. Political Economy]. M.: T.3, Sotsiologicheskaya shkola. (in Russian)

Shynkaruk, V.I. (Hol. redkol.) (2002). Platon [Plato]. Filosovskyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv: Instytut filosofii imeni Hryhoriia Skovorody NAN Ukrainy: Abrys. ([in Ukrainian)

Skotnyi, V. (2011). Problema dushi v antychnii filosofii: Sokrat i Platon [The problem of the soul in ancient philosophy: Socrates and Plato]. Molod i rynok, 8(79). (in Ukrainian)

Taylor, A.E. (2001). Plato: the man and his work. London: Methuen&Co.


Переглядів анотації: 702
Завантажень PDF: 264
Опубліковано
2020-12-20
Як цитувати
Nikolenko, V. (2020). СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА ПЛАТОНА: ПРОТОСОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 3(2), 81-91. https://doi.org/10.15421/342035