МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЕФЕКТИВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ЕТНІЧНИХ МЕНШИН: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ТА ДОСВІД УКРАЇНИ

Ключові слова: етнічна меншина, політичне представництво, етнополітична партія, автономія, Європа.

Анотація

Починаючи з 1990-х років питання захисту прав етнічних, мовних і релігійних меншин активно впроваджується в міжнародно-правову практику на рівні ООН та Ради Європи. Однією з важливих постала проблема політичного представництва інтересів меншин, яка починає регулюватися на рівні ОБСЄ з запровадженням посади Верховного Комісара у справах національних меншин. На рівні цієї інституції за участі міжнародних експертів вироблені Лундські рекомендації про ефективну участь національних меншин у суспільно-політичному житті (1999), Варшавські рекомендації щодо сприяння участі національних меншин у виборчому процесі (2001), Больцанські/Боценські рекомендації щодо національних меншин у міждержавних відносинах (2008), Люблянські рекомендації щодо інтеграції різноманітних суспільств (2012), Грацькі рекомендації щодо доступу до правосуддя і національних меншин (2017) та ін.
Метою статті є висвітлення міжнародно-правового формату забезпечення ефективного політичного представництва інтересів етнічних меншин та практики їх застосування в європейських країнах. Автор розглядає три рівні політичного представництва міноритарних етнічних груп: 1) центральний (загальнодержавний); 2) регіональний та локальний (самоврядування); 3) дорадчий (консультативний).
У контексті аналізу політичного представництва етнічних меншин важливу роль займає інститут етнополітичної партії. Впродовж XX – початку XXI ст. він розширив свій ареал із поліетнічних регіонів Західної Європи до країн Центральної та Південо-Східної Європи. Справедливому представництву етнічних меншин у органах влади сприяє створення одномандатних округів (Італія, Албанія та ін.), пропорційна виборча система (Фінляндія, Словаччина та ін.), преференційне голосування (Австралія), зниження відсоткового бар’єру для проходження до парламенту етнополітичних партій (Польща, Сербія та ін.). Ряд країн Європи (Боснія і Герцеговина, Косово, Хорватія, Словенія, Румунія, Угорщина) застосовують практику резервування місць у парламенті для організацій етнічних громад. Представництво меншин на рівні уряду реалізується шляхом створення спеціальних органів центральної виконавчої влади, які зазвичай представлені в структурі міністерств культури та освіти. До роботи в цих урядових інституціях залучаються представники етнічних груп. Позитивний досвід репрезентації етнічних меншин у судових і правоохоронних органах має Республіка Хорватія.
Ефективна політична участь та представництво у владі етнічних меншин реалізується через функціональну систему місцевого самоврядування, яка створюється на екстериторіальній та територіальній основі. Корпоративна модель екстериторіальної автономії меншин представлена так званими саамськими парламентами на півночі Норвегії, Швеції, Фінляндії та Росії. Найбільш розповсюджна у світі персональна модель екстериторіальної автономії етнічних меншин забезпечується шляхом створення неурядових організацій. Завдяки процесам регіоналізації та децентралізації ряд етнічних громад Європи мають статус національно-територіальних автономій (Італія, Іспанія, Франція, Данія, Фінляндія, Молдова). Дорадчі (консультативні) органи слугують каналами для діалогу між державною владою та етнічними громадами в питаннях використання земельних ресурсів, житла, захисту освітніх, мовних і культурних прав. Вони формуються як на рівні уряду (Австрія), так на рівні президентської влади (Україна).
Враховуючи досвід цих держав, потребують вдосконалення наступні аспекти політичної репрезентації етнічних меншин: 1) відновлення адміністративних меж угорськомовного та румунськомовного виборчих одномандатних округів; 2) перегляд законодавчої норми щодо принципів інституціоналізації етнополітичних партій; 3) застосування на регіональному та локальному рівнях пропорційної системи відкритих списків із можливістю репрезентації партій меншин у регіонах України з поліетнічним складом населення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Mykhaylo Zan, Ужгородський національний університет

Кандидат історичних наук, доцент доцент кафедри політології і державного управління,
Ужгородський національний університет

Посилання

Bochsler, D. Electoral engineering and inclusion of ethnic groups. Ethnic minorities in parliaments of Central and Eastern European countries. SSEES Postgraduate conference London, February 2006. Retrieved April 13, 2020 from https://pdfs.semanticscholar.org/13cd/9affebc8a18c9124e376b07c04a0c3fc9871.pdf?_ga=2.214117783.1623974552.1586782240-1016405619.1586782240

Hratski rekomendatsii shchodo dostupu do pravosuddia i natsionalnykh menshyn [The Graz Recommendations on Access to Justice and National Minorities]. Lystopad 2017 r., 48 s. Retrieved April 13, 2020 from https://www.osce.org/uk/node/396683?download=true (in Ukrainian)

Ismailov B.I. Razvitie sistem stimulirovaniya uchastiya predstaviteley natsionalnyih menshinstv v izbiratelnom protsesse v mejdunarodnom prave i pravoprimenitelnoy praktike zarubejnyih gosudarstv [Development of incentive systems for participation of the national minority representatives in electoral process in the international law and the law enforcement practice of foreign states]. 2008. Vse o prave. Retrieved April 13, 2020 from http://allpravo.ru/library/doc2264p0/instrum6450/item6451.html (in Russian)

Korshuk, R.M. (2011). Etnopolitolohiia: Navchalnyi posibnyk [Ethnopolitics: Textbook]. K.: Alerta. (in Ukrainian)

Liublianski rekomendatsii shchodo intehratsii riznomanitnykh suspilstv [The Ljubljana guidelines on integration of diverse societies]. Lystopad 2012 r. Retrieved April 08, 2020 from https://www.osce.org/uk/node/396689?download=true (in Ukrainian)

Lundski rekomendatsii pro efektyvnu uchast natsionalnykh menshyn u suspilno-politychnomu zhytti z poiasniuvalnymy prymitkamy [The Lund recommendations on the effective participation of national minorities in political life & explanatory note]. Veresen 1999 r. Retrieved April 08, 2020 from https://www.osce.org/uk/hcnm/30340?download=true (in Ukrainian)

Natsionalnyiy doklad, predstavlennyiy v sootvetstvii s punktom 5 prilojeniya k rezolyutsii 16/21 Soveta po pravam cheloveka [National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21] / Organizatsiya Obyedinnyih Natsiy. Generalnaya Asambleya. Sovet po pravam cheloveka. Rabochaya gruppa po universalnomu periodicheskomu obzoru. Dvadtsat vtoraya sessiya 4-15 maya 2015 goda. Retrieved April 13, 2020from https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5539fa164 (in Russian)

Ramkova konventsiia pro zakhyst natsionalnykh menshyn (Strasburh, 1 liutoho 1995 roku) [Framework convention for the protection of national minorities (Strasbourg, 1 February 1995)]. Zakonodavstvo Ukrainy. Retrieved April 10, 2020 from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_055 (in Ukrainian)

Ravlyk, I.O. & Heviuk, U.Iu. (2014). Uchast natsionalnykh menshyn u suspilno-politychnomu zhytti: Lundski rekomendatsii ta ukrainska praktyka [Participation of national minorities in social and political life: Lund recommendations and Ukrainian practice]. Molodyi vchenyi, 6(09), Cherven, 180-184. (in Ukrainian)

Rekomendatsii, sposobstvuyuschie uchastiyu natsionalnyih menshinstv v izbiratelnom protsesse [Guidelines assist national minority participation in the electoral process] / Byuro po demokraticheskim institutam i pravam cheloveka. Varshava, yanvar, 2001, 57 s. Retrieved April 08, 2020 from https://www.osce.org/ru/odihr/elections/17569?download=true (in Russian)

Rymarenko, S. (2015). Mizhnarodni standarty statusu natsionalnykh menshyn [International standards for the status of national minorities]. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy, 4(78), 129-142. (in Ukrainian)

Syroid, T.L. (2019). Mizhnarodnyi orhanizatsiino-pravovyi mekhanizm zakhystu natsionalnykh menshyn: vid vytokiv do sohodennia [International legal mechanism for the protection of national minorities: from the origins to the present times]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia «Pravo», 28, 164-174. (in Ukrainian)

Székely, I.G. (2008). Soluţii instituţionale speciale pentru reprezentarea parlamentară a minorităţilor naţionale [Special institutional solutions for the parliamentary representation of national minorities]. Nr. 5. Cluj-Napoca: Institutul pentru studierea problemelor minorităţilor naţionale, 2008. (in Romanian)

Tyshchenko, Yu.A. (2012). Zabezpechennia efektyvnoi uchasti menshyn u suspilnomu zhytti: elektoralni protsesy. Analitychnyi ohliad [Ensuring the effective participation of minorities in public life: electoral processes. Analytical review] / Ukrainskyi nezalezhnyi tsentr politychnykh doslidzhen. K. (in Ukrainian)

Varzar, I.M. (2003). Iz kontekstiv mynulykh lit: Vybrane v kontseptualnykh i memuarnykh vymirakh. Kn. 1: Derzhava i narod-etnos u politolohichnomu dyskursi [From the contexts of past years: selected in conceptual and memoir dimensions. Book 1: State and people-ethnic group in political science discourse]. K.: FADA LTD, 592 s. (in Ukrainian)

Zan, M. & Ostapets, Yu. (2011). Parlamentske predstavnytstvo natsionalnykh menshyn Rumunii: politychna praktyka ta dosvid dlia Ukrainy [Parliamentary representation of national minorities in Romania: political practice and experience for Ukraine]. Ukraina – Rumuniia – Moldova: istorychni, politychni ta kulturni aspekty vzaiemyn u konteksti suchasnykh yevropeiskykh protsesiv: zbirnyk naukovykh prats / Bukovynskyi politolohichnyi tsentr; pid zah. red. A. M. Kruhlashova. Chernivtsi: Bukrek, T. IV, 98-116. (in Ukrainian)

Zan, M. (2019). Osoblyvosti funktsionuvannia predstavnytskoi demokratii etnichnykh menshyn v Uhorshchyni [Features of functioning of the ethnic minority representative democracy in Hungary]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filosofsko-politolohichni studii, 23, 150-157. Lviv: Lvivskyi Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-12-20