МЕТОДОЛОГІЧНО-ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ. Особливості філософського визначення патріотизму

Ключові слова: ідентифікація, ідентичність, патріотизм, природа -, модальність -, інтенсивність -, об’єкт почуття патріотизму

Анотація

У найширшому сенсі мету статті можна позначити як розкриття певних аспектів теоретико-методологічного характеру у дослідженні процесу ідентифікації. Предметна конкретизація увиразнює дослідницький проєкт ідентичності: патріотизм. Структурно-смисловий каркас побудовано на висвітлені специфіки філософського підходу у дослідженні цього феномену. Методологічною основою є інтерпретаційні засновки герменевтичного підходу із структурним аналізом створених контекстів. Пропонується підхід, що характеризується перемежовуванням філософсько-дисциплінарних напрямів і сфер як певних платформ для розгляду досліджуваного феномену: онтологія, гносеологія, етика, політика. Це дало змогу визначити особливості філософського осмислення патріотизму у різних ракурсах та як цілісний феномен: диференціація як створення контекстів задля цілісного осмислення. Основні питання дослідження: «що таке патріотизм?», «як досліджувати патріотизм?», «у який спосіб реалізується патріотизм?». Висновуючи про важливість використання пропонованої дослідницької формули для патріотизму, автор звертає увагу на продуктивності застосування такого підходу в аналітиці процесів національної ідентифікації та проблем політичної ідентичності сьогодні. Тезою-висновком є міркування про актуальність та важливість розуміння здатності усвідомленого вияву своїх переконань, бажань і намірів закорінених у почутті патріотизму як окремих характеристик ідентичності. Методологічні положення статті напрацьовано та апробована в рамках колоквіуму «Культура пам’яті та патріотизм» стипендіатів Палати депутатів федеральної землі Берліну у 2020-2021 рр.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Vitalii V. Mudrakov, Хмельницький національний університет

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і соціально-гуманітарних наук,
Хмельницький національний університет,
вул.Інститутська, 11, Хмельницький,
29016, Україна,
Стипендіат Палати депутатів федеральної землі Берліну та Інституту філософії, історії літератури, науки й техніки,
Берлінський технічний університет

Посилання

Auvray-Assayas, C., Baladier, Ch., Büttgen, Ph., Kassin, B. (2009). Liubyty, liubov, druzhba [Love, love, Friendship]. Yevropeiskyi slovnyk filosofii: Leksykon neperekladnostei. T. 1. K.: DUKh I LITERA, (ss. 451-463). (in Ukrainian)

Bauman, Z. (2008). Hlobalizatsiia. Naslidky dlia liudyny i suspilstva [Globalization. Implications for Man and Society]. K.: Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia». (in Ukrainian)

Bystrytskyi Ye., Prolieiev S., Bilyi O., Loznytsia R., Zymovets, Kobets R. (2015) Natsionalna identychnist i hromadianske suspilstvo [National Identity and Civil Society]. K.: DUKh I LITERA. (in Ukrainian)

Crépon, M. (2016). Heimat [Home]. Yevropeiskyi slovnyk filosofii: Leksykon neperekladnostei. T.4. K.: DUKh I LITERA, (ss. 214-218). (in Ukrainian)

Duden. (n.d.). Patriotismus. https://www.duden.de/rechtschreibung/Patriotismus

Habermas, J. (1992). Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Liddell, H.G., Scott, R., Jones, H.S. (1883; 9th ed. 1940) Greek-Englich Lexikon. http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/

MacIntyre, A. (1998). Chy ye patriotyzm chesnotoiu [Is patriotism a virtue?]? Suchasna politychna filosofiia: Antolohiia. K.: Osnovy, (cc. 524-543). (in Ukrainian)

Mudrakov, V. (2019). Do problem doslidzhennia identychnosti. Pro buttia ta piznannia patriotyzmu [To the Problems of Identity Research. About the Existence and Knowledge of Patriotism]. Humanitarno-naukove znannia: horyzonty komunikatyvistyky. Chernivtsi: Chernivetskyi nats. un-t, (ss.160-165). (in Ukrainian)

Mudrakov, V. (2019). Do problem doslidzhennia identychnosti. Pro etyku ta polityku patriotyzmu [To the Problems of Identity Research. On the Ethics and Politics of Patriotism]. Ukrainstvo: dynamika sensiv i vymiriv natsionalnoho buttia, Kryvyi Rih: DIuI MVS Ukrainy, (ss. 34-38). (in Ukrainian)

Nussbaum, Martha C. (1994). Patriotism and cosmopolitanism. Boston Review, XIX, 5, 3-16.

Shevchuk, D.M. (2014). Smysl i mezhi politychnoho: filosofska interpretatsiia [The Meaning and Limits of the Political: a Philosophical Interpretation]. Ostroh: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». (in Ukrainian)

Stanford Encyclopedia of Philosophy. (n.d.). Patriotism. https://plato.stanford.edu/entries/patriotism/

Toffler, E. (1970). Future Shock. New York: Bantam Books.

Yavir, V. (2011). Patriotyzm. [Patriotism] V. Yu. Levenets (Red.), Politychna entsyklopediia. K.: Parlamentske vydavnytstvo, (ss. 546). (in Ukrainian)

Опубліковано
2021-07-21