ПРИРОДА МОРАЛІ У ФІЛОСОФСЬКИХ ТВОРАХ ІВАНА ФРАНКА

  • Viktoriia Stanislavivna Datsenko Черкаський державний технологічний університет https://orcid.org/0000-0003-1510-6951

Анотація

Стаття присвячена концепції моралі у філософських творах Івана Франка. Видатний український письменник, поет, драматург Іван Франко не був професійним філософом, але продукував впливові філософські ідеї у формі філософської публіцистики. У статті стверджується, що Іван Франко зробив величезний внесок в українську етичну думку, дослідження якого є сьогодні актуальним завданням філософського франкознавства. Стаття виявляє неоднозначне, суперечливе і, разом, гармонійне розуміння українським мислителем феномена людської моралі, філософських підстав такого розуміння і його поняттєвої форми. Аналіз текстів філософської публіцистики Івана Франка виявив дві відмінні позиції автора щодо природи моралі. З одного боку, це позитивістське розуміння моралі як природного відбору людьми в процесі еволюції суспільства найефективніших форм співжиття на основі власного досвіду, тобто розуміння апостеріорного статусу моралі. З іншого боку, це близьке до етики Канта бачення моралі як апріорних норм, вироблених з природних нахилів або розуму людини. Перша позиція випливає зі стандартів науковості, яких додержувався Франко, інша – з його філософської інтуїції. Порівняння обох позицій у текстах Франка дало підставу стверджувати, що, попри поверхову суперечність, обидві точки зору ґрунтуються на єдиній основі, на єдиному погляді на природу моралі. Цей погляд пов’язує мораль із сутністю людини, яка відповідає вищому рівню світового розвитку. Мораль водночас притаманна природі людини і в цьому сенсі апріорна, але також виробляється з людського досвіду на основі природних нахилів, будучи в цьому сенсі апостеріорною.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Viktoriia Stanislavivna Datsenko, Черкаський державний технологічний університет

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософських і політичних наук,
Черкаський державний технологічний університет

Посилання

Franko, I.Ya. (1986). Zibrannya tvoriv u 50 t. [Collection of works in 50 v.]. Т.45: Filosofski pratsi. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Franko, I.Ya. (2001). Mozayika [Mosaics]. Lviv: Kamenyar. (in Ukrainian)

Gomotyuk, О. (2015). Ternopilske kupetstvo ochyma Ivana Franka, abo problemy etyky galytskyh pidpryiemtsiv [Ternopil merchants through the eyes of Ivan Franko, or problems of ethics of Galician businessmen]. Problemy ekonomiky Ternopilshshyny ta inshyh teritoriy Ukrainy. Ternopil: Ekonomichna dumka, 10, 75-88. (in Ukrainian)

Kant, І. (2004). Krytyka praktychnogo rozumu [Critique of practical reason]. Кyiv: Univers. (in Ukrainian).

Makarova, A.O. (2009). Ideya sotsialnoyi spravedlyvosti v ukrayinskiy filosofiyi drugoyi polovyny ХІХ – pochatku XX stolit [The idea of social justice in the Ukrainian philosophy of the second half of the XIX – early XX centuries ] (thesis). Lviv. (in Ukrainian).

Movchan, V. (2008). Diyalne dobro – etuchnyi vymir tvorchosti Ivana Franka [Active good – an ethical dimension of Ivan Franko’s work], in: Ivan Franko: duh, nauka, dumka, volya: materialy mizhnarodnogo naukovogo kongresu. Lviv: VTs LNU, 1, 214-222. (in Ukrainian)

Prisovskyi, Ye. (2008). Ivan Franko pro lubov, chest, robotu yak moralni osnovy ludskogo buttya [Ivan Franko on love, honor, work as the moral foundations of human existence], in: Ivan Franko: duh, nauka, dumka, volya: materialy mizhnarodnogo naukovogo kongresu. Lviv: VTs LNU, 1, 222-229. (in Ukrainian).

Pushyk, P.V. (2008). Etyko-gumanistychna kontseptsiya Ivana Franko [Ivan Franko’s ethical and humanistic concept] (thesis). Kyiv. (in Ukrainian).

Spenser, G. (2008). Nauchnyie osnovaniya nravstvennosti: Dannyie nauki o nravstvennosti [The Scientific Foundations of Morality: Evidence from the Science of Morality]. Moscow: LKI (in Russian)

Stasevska, O. (2015). Etychna skladova ukrayinskoyi filosofskoyi dumky: istorychna spetsyfika ta suchasnyi stan [Ethical component of Ukrainian philosophical thought: historical specifics and current state]. Visnyk Natsionalnogo universitetu «Yurydychna akademiya Ukrainy». Seriya: Filosofiya, filosofiya prava, politologiya, sotsiologiya, 2(25), 29-45. (in Ukrainian)

Опубліковано
2022-07-22