Г. МАРСЕЛЬ: СІМ’Я ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ

  • Oksana Osetrova Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара http://orcid.org/0000-0002-7598-1144
Ключові слова: сім’я, прийомна сім’я, фамілістичний, цілісність, діти, народження дітей, усиновлення, батьківство, невичерпаність буття

Анотація

Кризові явища, які наразі охопили як світ загалом, так і Україну, зокрема, загостривши стан аномії – економічної, шлюбної, сімейної, позначилися не тільки на державах, окремих особах, але й на сім’ї як малій соціальній групі. Так, COVID-19 і спричинений ним карантин послужили джерелом відчуження та зростання непорозумінь всередині сім’ї, а повномасштабна війна, розв’язана РФ проти України, як джерело хаосу й смерті явила собою одну з важливих причин деструктивних процесів, які актуалізували проблематику сім’ї та сімейних цінностей загалом і прийомної сім’ї, зокрема, оскільки збільшилася кількість дітей, які потребують переміщення, та загострилася проблема соціального сирітства. У даному контексті особливий науково-дослідницький інтерес викликають фамілістичні погляди французького мислителя Г. Марселя, сформовані у часи Другої світової війни. У зв’язку з цим мета даного дослідження полягає у з’ясуванні ключових світоглядно-ціннісних координат Г. Марселя щодо сутності та функцій сім’ї, а також у співвіднесенні його філософської позиції з реаліями сучасної України. Під час дослідження з’ясовано, що світоглядно-ціннісна позиція Г. Марселя з фамілістичних питань наразі є актуальна, оскільки мислитель акцентує увагу на осмисленому підході до створення сім’ї, здатної усвідомлено зреалізувати місію творця, не тільки відтворивши потомство, але й усвідомлено вклавши в нього (у дітей) екзистенціальну іскру. Заслуговують на увагу й виокремлені філософом ризики усиновлення, яке, на його думку, не має носити у суспільстві розповсюджений характер. Однак у сучасних умовах існування українського народу ця настанова втратила свою актуальність, оскільки немає «чужих» дітей, а потреба в усиновленні наразі зумовлена ситуацією війни, наслідки якої позначаються на представниках усіх вікових категоріях, безпосередньо впливаючи на свідомість і підсвідоме дітей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oksana Osetrova, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Доктор філософських наук, професор кафедри філософії,
Завідувач кафедри соціальної роботи,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Посилання

Hegel, G.W.F. (1970). Raboty raznykh let v dvukh tomakh [Works of different years in two volumes]. V.1. M. (in Russian)

Holovatyi, M.F., Panasyuk M.B. (2005). Sotsialna polityka i sotsialna robota: Terminolohichno-ponyatiynyi slovnyk [Social policy and social work: Terminological and conceptual dictionary]. K. (in Ukrainian)

Marcel, H. (1999). Homo viator. K. (in Ukrainian)

Pavlova, T.S. (2011). Filosofsko-pravove vchennya Hehelya: monohrafiya [Philosophical and legal teaching of Hegel: monograph]. K. (in Ukrainian)

Simeynyi kodeks Ukrayiny [Family code of Ukraine]. (2020). S.: НОТІС. (in Ukrainian)

Sotsialna filosofiya: Korotkyi Entsyklopedychnyi Slovnyk [Social Philosophy: A Short Encyclopedic Dictionary]. (1997). K.-Kh. (in Ukrainian)

Опубліковано
2022-07-22