Політична соціалізація в Україні: стан та перспективи розвитку

  • V. Shtern
  • M. Grynechko
Ключові слова: політична соціалізація, агенти політичної соціалізації, політичні цінності, особистість, суспільство

Анотація

Розкрито рівень дослідження проблеми політичної соціалізації у вітчизняній політичній науці, її стан в сучасному українському суспільстві. Висвітлено перспективи розвитку даного процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Богуславська В.Г. Політична соціалізація в сучасній Україні / В.Г. Богуславська, Л.О. Василенко // Вісник Донбаської національної академії будівництва та архітектури. Проблеми соціогуманітарних наук. Випуск 20093(77), 2009. – С. 46-49.

Гозман Л. Я. Политическая психология / Л. Гозман, Е. Шестопал // Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 450 с.

Дєвочкіна Н. Політична соціалізація як політико-культурний процес трансформації суспільства / Н. Дєвочкіна // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Філософія. Політологія. – 2008. – №89-90. – с.56-60.

Київський міжнародний інститут соіології [Електронний ресурс]: Довіра населення до держструктур. – Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=57.

Лабораторія законодавчих ініціатив [Електронний ресурс]: Довіра населення до суспільних інститутів. – Режим доступу: http://parlament.org.ua/index.php?action=publication&id=8&ar_id=2388&ch_id=76&as=0.

Лещенко С. Методологічні проблеми дослідження політичної соціалізації / С. Лещенко // Вісник Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка. Філософія. Політологія. – 2007. – №87-88. – с. 123-126.

Стельмах В. Неполітичні агенти політичної соціалізації / В. Стельмах // Віче. – 2012. – №12. – с. 19-21.

Чорнобаєв В. І. Деякі проблеми політичної соціалізації особистості у сучасній Україні / В. Чорнобаєв // Гуманітарний журнал. – 2010. – №1-2. – с.123-126.

Шеременко Н. М. Актуальні аспекти політичної соціалізації в сучасній Україні / Н. М. Шеременко // Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї [Текст]:. – Київ; Миколаїв, 2009. – Випуск 17. – 364 с.

Опубліковано
2012-07-03