Інформаційна трансформація суспільства – епідемія ХХІ століття

  • Y. Galiy
Ключові слова: віртуальна комунікація, ідентифікація, інформаційна трансформація, інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні технології, культура, моральні цінності, суспільна свідомість, технологічна сингулярність.

Анотація

Досліджуються особливості та наслідки інформаційної трансформації суспільства.
Проаналізована низка дискусійних питань, що стосуються впливу інформаційно-
комунікаційних технологій на суспільну свідомість. Наголошується на проблемність надмірної «завіртуалізованості» суспільства, і, як наслідок, кризу базових цінностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Воєводін О.П. До визначення універсальних закономірностей соціодинаміки культури / О.П. Воєводін // Філософські дослідження : збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету. Філософія. – 2005. – Випуск 10. – С. 19-26

Городенко Л. Філософсько-культурні особливості мережевої комунікації [Електронний ресурс] / Л. Городенко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zhur/2012_11/

Gorodenk.pdf. – Назва з екрану.

Карпенко В.Є. Гіпотетичне майбутнє універсального штучного інтелекту [Електронний ресурс] / В.Є. Карпенко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/FilosNauk/2009/57.pdf. – Назва з екрану.

Красилов В. А. Нерешенные проблемы теории эволюции [Електронний ресурс] / В.А. Красилов. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1986. – 138 с.

Онищук О. Проблема вибору у контексті само ідентифікації людини в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / О. Онищук. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13605/1/4_17-22_Vis723Filosofiya.pdf. – Назва з екрану.

Шевчук Д. Культура у мереживі мереж [Електронний ресурс] / Д. Шевчук. – К. : Критика, 2011. –с. 14-16.

Штанько В.І. Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології як чинник трансформацій соціокультурної реальності / В.І. Штанько // Вісник ХНУ ім. Каразіна. Серія «Теорія культури і філоcофія науки». – 2008. – №829. – с. 22-31

Опубліковано
2012-03-03