ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Ключові слова: гуманітарний аспект, філософський аспект, інформаційна безпека, національна безпека, правове забезпечення, права людини

Анотація

Мета дослідження – провести деталізоване науково-практичне обґрунтування особливостей гуманітарних, філософських, соціально-правових аспектів інформаційної безпеки та дослідити соціально-філософську рефлексію феномену інформаційної безпеки як провідного чинника розвитку свідомості та буття суспільства інформаційної доби.
Методологія дослідження. У дослідженні було використано загальнонаукові (узагальнення, порівняння, індукція і дедукція) та емпірико-теоретичні методи (аналіз, синтез). Використання системно-структурного підходу дало можливість розмежувати основні особливості соціально-філософської рефлексії феномену інформаційної безпеки.
Результати. Визначено, що зростання уваги до гуманітарних аспектів проблем національної та міжнародної безпеки можна сьогодні пояснити такими причинами: з-за сучасних умов в суспільстві все більше починають усвідомлювати той факт, що саме людина є головним компонентом багатства будь-якої країни; в результаті діяльності людини зʼявляються всі ті основні загрози, яким мають протистояти системи міжнародної і національної безпеки. Зʼясовано, що інтегративне осмислення основи інформаційно-комунікаційних процесів, та їх смислового виміру надає змогу більш оптимально розвʼязати проблеми припинення війни на території Україні та повноцінної реінтеграції населення окупованих територій. Встановлено, що інформаційна безпека є важливою якістю буття соціальної системи, у звʼязку з тим, що асекурує суттєві зв’язки, які детермінують стійкість та впорядкованість буття українського суспільства.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані для підготовки навчального курсу з інформаційної безпеки, а також для відображення окремих тем у рамках курсів політології, права, філософії, соціології, теорії інформаційного суспільства, інших дисциплін соціально-гуманітарного циклу. Практична значущість результатів гуманітарного та соціально-філософського дослідження інформаційної безпеки надає змогу повніше зрозуміти комплексний характер проблематики, визначити вплив інформаційної безпеки на свідомість та буття сучасного українського суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Хромова, Державний університет інфраструктури та технологій

Кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри філософії та історії науки і техніки,
Державний університет інфраструктури та технологій

Олег Маруховський, Університет економіки та права «КРОК»

Кандидат політичних наук,
доцент кафедри міжнародних відносин та журналістики,
Університет економіки та права «КРОК»

Богдана Чернявська, ВНЗ «Національна академія управління»

Доктор філософії у праві, доцент кафедри теорії та історії держави і права,
ВНЗ «Національна академія управління»

Посилання

Alguliyev, R. M., Imamverdiyev Y. N., Mahmudov R.S.H. (2017). Multidisciplinary scientific-theoretical problems of information security. Problems of Information Society, 8(2), 32-43. Retrieved November 08, 2022 https://doi.org/10.25045/jpis.v08.i2.04

Alguliyev, R., Imamverdiyev Y., Mahmudov R., Aliguliyev R. (2020). Information security as a national security component. Information Security Journal: A Global Perspective, 30, 1-18. DOI:10.1080/19393555.2020.1795323

Averianova, N.M. (2017). Hibrydna viina: rosiisko-ukrainske protystoiannia [Hybrid war: Russian-Ukrainian confrontation]. Molodyi vchenyi, 3(43), 30-34. (in Ukrainian)

Averianova, N.M., Voropayeva, T.S. (2019). Mizhderzhavnyi zbroinyi konflikt na terenakh Ukrainy: neokolonialnyi vymir [Interstate armed conflict on the territory of Ukraine: neocolonial dimension]. Hileia: naukovyi visnyk, 145(6), сh.2, 7-11. (in Ukrainian)

Averianova, N.M., Voropayeva, T.S. (2020). Informatsiina bezpeka Ukrainy: sotsialno-filosofski aspekty [Information security of Ukraine: social and philosophical aspects]. Molodyi vchenyi, 10 (86), 297-303. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-10-86-61. (in Ukrainian)

Darczewska, J. (2014). The anatomy of Russian information warfare the Crimean operation, a case study, Point of View, Centre for Eastern Studies, Warsaw. Retrieved November 10, 2022 http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/the_anatomy_of_russian_ information_warfare.pdf

Informatsiine suspilstvo u sotsialno-filosofskii retrospektyvi ta perspektyvi [Information society in socio-philosophical retrospect and perspective]. (2009). Vіdp. red. V.V.Liakh; V.S.Pazenok, Ya.V.Liubyvyi ta in. K.: TOV "KhKhI stolittia: dialoh kultur". (in Ukrainian)

Ishchenko, O.M. (2010). Sotsialna bezpeka v konteksti upravlinnia rozvytkom suspilnykh vidnosyn [Social security in the context of managing the development of social relations]. Almanakh. Filosofski problemy humanitarnykh nauk,18-19, 135-140. (in Ukrainian)

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine] (1996): Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 № 254k/96-VR, redaktsiia stanom na 01.01.2020. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved November 12, 2022 from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (in Ukrainian)

Levchenko, O.V. (2014). Problemy i shliakhy formuvannia systemy informatsiinoi bezpeky derzhavy [Problems and ways of forming the information security system of the state]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl, 2(39), 166-168. (in Ukrainian)

Makarov, Ye. O. (2018). Humanitarni aspekty problem natsionalnoi ta mizhnarodnoi bezpeky [Humanitarian aspects of the problems of national and international security], in: Suchasni problemy pravovoho, ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku derzhavy. Kharkiv, 323-325. (in Ukrainian)

Minor, L. (1852). "Cicero's Cato the Elder: Or, a Treatise on Old Age". Faculty Publications. 18(12), 732-745.

Nissen, Е. (2015). The Weaponization of Social Media, 8-15.

Ofitsiinyi sait Ministerstva tsyfrovoi transformatsii Ukrainy [Official site of the Ministry of Digital Transformation of Ukraine]. (2022). Retrieved November 12, 2022 from https://thedigital.gov.ua/ (in Ukrainian)

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy (2018). [On the national security of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 № 2469-VIII, redaktsiia stanom na 24.10.2020. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved November 10, 2022 from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (in Ukrainian)

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 30 hrudnia 2021 roku "Pro Stratehiiu zabezpechennia derzhavnoi bezpeky" [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated December 30, 2021 "On the Strategy for Ensuring State Security"] (2022): Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 16 liutoho 2022 roku № 56/2022. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved November 10, 2022 from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56/2022#Text (in Ukrainian)

Stratehiia informatsiinoi bezpeky. [Information Security Strategy] (2021): Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 28.12.21r. №685/2021. Retrieved November 11, 2022 from https://www.president.gov.ua/documents/6852021-41069 (in Ukrainian)

Stratehiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy [National Security Strategy of Ukraine] (2020): Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku №392/2020. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved November 10, 2022 from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (in Ukrainian)

Sytnyk, H.P. (2011). Derzhavne upravlinnia u sferi natsionalnoi bezpeky (kontseptualni ta orhanizatsiino-pravovi zasady) [Public administration in the field of national security (conceptual and organizational and legal principles)]: Pidruchnyk. Kyiv: NADU. (in Ukrainian)


Переглядів анотації: 49
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Хромова, О., Маруховський, О., & Чернявська, Б. (2022). ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 5(2), 76-84. https://doi.org/10.15421/342223