ФІЛОСОФІЯ МІЖНАРОДНОГО КОСМІЧНОГО ПРАВА: ЕТИЧНО-ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Ключові слова: комунікативний розум, дискурс, відповідальність, справедливість, глобальна етика

Анотація

Розглядаються філософсько-практичні проблеми міжнародного космічного права крізь призму ідей комунікативного розуму К.-О.Апеля, Ю.Габермаса, принципу відповідальності Г.Йонаса, теорії справедливості Дж.Ролза. З’ясовані аспекти концептуального фрейму існуючих нормативно-правових документів: пріоритет інтересів людства, відкритість космосу для всіх держав на основі рівності, заборона національного привласнення й окупації космічного простору, верховенство діючого міжнародного права, міжнародна відповідальність, співробітництво, космонавт як уособлення людства тощо. Окреслений абрис соціокультурного підґрунтя міжнародного космічного права у вигляді, з одного боку, протистояння західного та східного геополітичних блоків, а з іншого, їх співпраці у засвоєнні космосу. Висвітлені суттєві ознаки комунікативної теорії К.-О.Апеля й Ю.Габермаса: дискурс, ідеальна та реальна комунікативна спільнота, регулятивні принципи apriori комунікації, планетарна макроетика, комунікативна дія (інтерсуб’єктивність, взаєморозуміння) як важіль врівноваження інструментальної (технічне опанування космосом) й цілераціональної (успіх, конкурентоздатність) дій тощо. Продемонстровані аспекти кореляції між концептом міжнародної відповідальності держав у засвоєнні космосу та принципом відповідальності Г.Йонаса: принципова амбівалентність сучасної техніки, природня та контракторна відповідальність, нові формули категоричного імперативу сучасної епохи, глобальність й трансцендентність сучасної етики. Показані можливості застосування теорії справедливості Дж.Ролза у забезпеченні легітимності принципів пріоритету добробуту інтересів людства, відкритості космічного простору на підставі рівності, співробітництва у горизонтах: чесності на підставі принципів рівності прав та вигідності; розподілу на підставі процедури «завіси невігластва»; взаємної прозорості як основи досягнення спільних домовленостей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Шевцов, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Доктор філософських наук, професор кафедри філософії,
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Посилання

Arguelhes, D. de O., Palma, R.F. & Arêdes, R.A.G.S. (2019). The Doctrinal Genesis of Space Law as an Emergent Branch of Public International Law During the Cold War. Naval War College Journal, 25, 253-271. doi: 10.21544/1809-3191.v25n1

Bazaluk, O. (2010). Filosofia obrazovania v svete novoj kosmologicheskoj koncepcii [Philosophy of Education in the Light of New Cosmological Conception]. Kiev: Kondor. (іn Russian)

Bazaluk, O. (2016). The Theory of Evolution: From a Space Vacuum to Neural Ensembles and Moving Forward. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Bazaluk, O. (2022). Philosophy of the Cosmos for a Discursive ‘Thinking Through’ of the Chronology of the Universe. Philosophy and Cosmology, 28. doi: 10.29202/phil-cosm/28/1

Besson, S., Tasioulas, J. (2010). The Philosophy of International Law. New York: Oxford University Press.

Cirkovic, E. (2021). The Next Generation of Internal Law: Space, Ice and The Cosmolegal Proposal. German Law Journal, 22, 147167. doi: 10.1017/glj.2021.4

Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, UN General Assembly from 12/13/1963. Retrieved August 28, 2022 from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_a31#Text (in Ukrainian)

Diakovska, H., Aliieva, O. (2020). Consequentialism and Commercial Space Exploration. Philosophy and Cosmology, 24. doi: 10.29202/phil-cosm/24/1

Dick, Steven J., Lupisella, Mark L.(eds.) (2010). Cosmos and Culture: Cultural Evolution in a Cosmic Context. Washington: NASA.

Ermolenko, A. (ed.) (1999). Komunikatyvna praktychna filosofia. Ch.2. Vybrani teksty [Communicative Practical Philosophy. Part 2. Selected Works]. Kyiv: Libra. (in Ukrainian)

Filho, J.M. (2013). Why a Philosophy of International Space Law? International Institute of Space Law, 5, 437-450.

Halunko, V. (2019). Space Law: The Present and the Future. Advanced Space Law, 3, 30-47. doi: 10.29202/asl/2019/3/3

Halunko, V., Didenko, S. (2019). Private International Space Law. Philosophical and Legal Factors of Approval by the World Community. Philosophy and Cosmology, 22, 16-23. doi: 10.29202/phil-cosm/22/2

International Space Law: United Nations Instruments. (2017). New York: United Nations Office.

Jonas, H. (2001). Princip vidpovidal’nosti. U poshukah etyky dlya tehnologichnyh tsyvilizsatsiy [The Imperative of Responsibility: In Search of Ethics for the Technological Age]. Kyiv: Libra (in Ukrainian)

Karcher, A. (2020). The Cosmos Considered as a Moral Institution. Issues in Science and Theology: Nature – and Beyond. Brussels: Springer, 261-280. doi: 10.1007/978-3-030-31182-7_21

Kerkonian, A.D. (ed.) (2018). Global Space Governance and the UN 2030 Agenda. Montreal: Centre for Research in Air and Space Law.

Krichevsky, S. (2017). Cosmic Humanity: Utopia, Realities, Prospects. Future Human Image, 7, 50-70.

Krichevsky, S. (2018). Super Global Projects and Environmentally Friendly Technologies Used in Space Exploration: Realities and Prospects of the Space Age. Philosophy and Cosmology, 20, 92-105. doi.org/10.29202/phil-cosm/20/8

Krichevsky, S. (2019). Cosmic Union of Communities: a New Concept and Technologies of Creating Cosmic Humanity. Philosophy and Cosmology, 22, 33-55. doi.org/10.29202/phil-cosm/22/4

Krichevsky, S. (2020). Creation of a ‘Cosmic’ Human: Ideas, Technologies, Projects, Experience, Risks, Limitations, Prospects. Future Human Image, 13, 32-45. doi.org/10.29202/fhi/13/4

Krichevsky, S., Udartsev, S. (2019). Space State on Earth and Beyond: Philosophy, Models, Experience and Prospects. Philosophy and Cosmology, 23, 30-52. doi.org/10.29202/phil-cosm/23/4

Last, C. (2018). Cosmic Evolutionary Philosophy and a Dialectical Approach to Technological Singularity. Information, 9, 78. doi:10.3390/info9040078

Ligor, D., Matthews, L.J. (2022). What a 1970s Philosophical Concept Can Teach Us about Space Governance. Retrieved August 28, 2022 from https://www.fastcompany.com/90749631/what-a-philosophical-concept-from-the-1970s-can-teach-us-about-outer-space-governance

Manoli, M., Habchi, S.B. (eds.) (2018). Conflicts in Space and the Rule of Law. Montreal: Centre for Research in Air and Space Law.

Mozgin, W. (2020). An Anthropocentric Perpective in Posthumanist and Transhumanist Discourse. Philosophy and Cosmology, 25. doi: 10.29202/phil-cosm/25/9

Muliarchuk, Y. (2021). Cosmos Friendly Ethics: Home, Environment, Common World. Philosophy and Cosmology, 27. doi: 10.29202/phil-cosm/27/5

Nielsen, J.N. (2011). The Moral Imperative of Human Spaceflight. Speech on the First 100 Years Starship Symposium on the 2nd of October 2011. Retrieved August 28, 2022 from https://www.academia.edu/4717162/Moral_Imperative_of_Human_Spaceflight

Nielsen, J.N. (2015). The Scientific Imperative of Human Spaceflight (електронний доступ: https://www.centauri-dreams.org/2015/08/21/the-scientific-imperative-of-human-spaceflight/)

Polischuk, N. (2014). Filosofs’ko-osvitnya koncepcia antropocosmismu ta duhovni perspectyvy isnuvannya lyuds’koj tsyvylizatsii v epohu informatsijno-vysokotehnologichnogo progresu [Philosophical-Educational Concept Anthropospace and Spiritual Prospects of Existence of the Human Civilization During the Epoch of Information-Highly Technological Progress]. Grani, 12, 6-11. (in Ukrainian)

Pylypenko, S., Ivashchenko, O. A Philosophical Discourse of the Earth. Philosophy and Cosmology, 28. doi: 10.29202/phil-cosm/28/2

Rawls, J. (1999). A Theory of Justice: Revised Edition. Cambridge: Harvard University Press.

Rawls, J. (2010). Teoria spravedlivosti [Theory of Justice]. M.: LKI (іn Russian)

Soroka, L. (2021). The Concept of ‘Cosmos’ in Philosophical and Legal Discourse. Advanced Space Law, 7, 73-83. doi: 10.29202/asl/7/8

Soroka, L., Danylenko, A., Sokiran, M. (2022). Legal Issues and Risks of the Artificial Intelligence Use in Space Activity. Philosophy and Cosmology, 28. doi: 10.29202/phil-cosm/28/4

The Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies from 10/10/1967. Retrieved August 28, 2022 from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_480#Text (in Ukrainian)

Vakoch, D.A. (ed.) (2014). Archeology, Anthropology, and Interstellar Communication. Washington: NASA.

Vashkevich, V., Timashova, V. (2021). From Philosophy of Cosmos to Space Policy: Contemporary Issues and Trends. Philosophy and Cosmology, 26. doi: 10.29202/phil-cosm/26/3

Vidal, C. (2014). The Beginning and the End: the Meaning of Life in a Cosmological Perspective. Brussels: Springer.

Vladlenova, I., Kalnytskyi, E. (2022). Models of the Universe: Ontological and Physical Problems. Philosophy and Cosmology, 28. doi: 10.29202/phil-cosm/28/4


Переглядів анотації: 35
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Шевцов, С. (2022). ФІЛОСОФІЯ МІЖНАРОДНОГО КОСМІЧНОГО ПРАВА: ЕТИЧНО-ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ВИМІР. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 5(2), 85-95. https://doi.org/10.15421/342224