ЦИФРОВА НЕРІВНІСТЬ ЯК СТРАТИФІКАЦІЙНИЙ МОДУС ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Ключові слова: діджиталізація, цифровий розрив, цифровий капітал, цифрові навички, цифрова бідність

Анотація

Соціокультурні зміни, пов’язані з розвитком інформаційних і цифрових технологій призводять до структурних зрушень у суспільстві – створюється новий формат гетерогенності елементів структури і системи соціальних відносин між цими елементами. Як наслідок в умовах сучасного інформаційного суспільства виникають нові класоутворюючі стратифікаційні критерії нерівності, які стосуються наявності/відсутності цифрових ресурсів та можливостей доступу до них. Важливим в цьому сенсі буде наявний рівень цифрового капіталу агента соціальної системи. Вплив цифровізації і ІКТ-технологій призводить до того, що «в інформаційному суспільстві класи змінюються соціально недиференційованими «інформаційними спільнотами» (Й.Масуда). На зміну традиційним громіздким корпораціям приходять «малі» економічні форми: індивідуальна діяльність на дому, «електронний коледж» (О.Тоффлер), зміни традиційного друку «електронними книгами», зміни ідеології, трансформація безробіття у забезпечене дозвілля (Х.Еванс). Мета статті полягає в розробці концептуальних засад дослідження цифрової нерівності в умовах диджиталізованого суспільства. Методологічною основою статті є структурно-конструктивістська парадигма, концепції інформаційного, мережевого суспільства Й.Масуда, М.Кастельса, О.Тофлера, теоретичні аспекти наукових робіт З.Баумана, Дж.Купера, М.Рожерса. При підготовці наукової роботи були використані загальнонаукові методи пізнання – аналізу та синтезу, компаративістики, узагальнення та безпосередньо соціологічний метод – вторинний аналіз даних. Дана наукова робота присвячена дослідженню впливу диджиталізації на процеси структурування українського суспільства і соціологічній концептуалізації нового модусу стратифікаційної системи – цифрової нерівності. В статті охарактеризовані основні риси інформаційного суспільства, сформульовані маркери цифрової нерівності, запропоновано концептуалізацію понять цифрова бідність і цифровий капітал. Стаття має теоретичне значення для подальшої розробки емпіричних маркерів фіксації цифрової нерівності при дослідженні структурних вимірів сучасного суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олеся Гудзенко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Кандидатка соціологічних наук, доцентка,
доцентка кафедри соціології, соціальної роботи, публічного управління та адміністрування,
Дніпровський національний університет  імені Олеся Гончара

Діана Щепова, Дніпровський аграрно-економічний університет

Кандидатка педагогічних наук, доцентка, 
завідувачка кафедри соціології, філософії та історії,
Дніпровський аграрно-економічний університет

Посилання

Arhipova, Є. (2016). Іnformacіjna nerіvnіst’ yak socіal’na problema s’ogodennya [Information inequality as a social problem today]. Retrieved September 15, 2022 from https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/02/Informatsijna-nerivnist-yak-sotsioloigchna-problema.pdf (in Ukrainian)

Bauman, Z. (1998). Globalization: The Human Consequences. New York: Columbia University Press.

Bauman, Z. (2013). Does the Richeness of the Few Benefit us All? Cambridge, Polity.

Bell, K. (2013). Digital divide definition, в: Open Education Sociology Dictionary. Retrieved September 10, 2022 from https://sociologydictionary.org/digital-divide

Block, J. (2010). Distance Education and the Digital Divide: An Academic Perspective. Online Journal of Distance Learning Administration, 13(1). Retrieved September 12, 2022 from https://eric.ed.gov/?id=ej877539

Bіlousov, O.S. (2015). Іnformacіjne suspіl’stvo yak socіal’ne seredovishche formuvannya novogo tipu gromadyans’koї uchastі v suchasnіj Ukraїnі [Information society as a social environment for the formation of a new type of civic participation in modern Ukraine]: dis. … d-r. polіt. nauk: 23.00.02. Pіvdennoukraїns’kij nacіonal’nij pedagogіchnij un-t іm. K.D.Ushins’kogo. Odesa. (in Ukrainian)

Doslіdzhennya cifrovih navichok ukraїncіv. (2021). [Study of digital skills of Ukrainians]. Retrieved September 10, 2022 from https://osvita.diia.gov.ua/research (in Ukrainian)

Epstein, D., Nisbet, E.C. & Gillespie, T. (2011). Who’s Responsible for the Digital Divide? Public Perceptions and Policy Implications. The Information Society, 27(2), 92-104. Retrieved September 10, 2022 from URL:https://tandfonline.com/doi/full/10.1080/01972243.2011.548695

Faith, B., Hernandez, K. & Beecher, J. (2022). Digital Poverty in the UK. IDS Policy Briefing 202, Brighton: Institute of Development Studies. Retrieved September 15, 2022 from https://www.ids.ac.uk/publications/digital-poverty-in-the-uk/ (дата звернення 15.09.22)

Kastel’s, M. (2000). Informacionnaya epoha: ekonomika, obshchestvo i kul’tura [Information Age: Economy, Society and Culture]. M. (іn Russian)

Koncepcіya rozvitku cifrovih kompetencіj (2021). [The concept of digital competence development]. Kabіnet Mіnіstrіv Ukraїni. Retrieved September 11, 2022 from https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/kabmin-skhvaliv-kontseptsiyu-rozvitku-tsifrovikh-kompetentnostey-do-2025-roku/Dodatok-2.pdf (in Ukrainian)

Krilova, YU.І. (2020). Іnformacіjne (cifrove) suspіl’stvo: polіtiko-pravovij aspekt uprovadzhennya [Information (digital) society: political and legal aspects of implementation]. Naukovij chasopis NPU іmenі M.P.Dragomanova, 27, 75-83. (in Ukrainian)

Mis’kevich, T. (2019). Cifrova nerіvnіst’ u suchasnomu suspіl’stvі: ukraїns’kij vimіr svіtovih tendencіj [Digital inequality in modern society: the Ukrainian dimension of global trends]. Ukraїns’kij zhurnal z bіblіotekoznavstva ta іnformacіjnih nauk, 3, 87-98. (in Ukrainian)

Nielsen’s, J. (2006). Digital Divide: The Three Stages. Retrieved September 15, 2022 from https://www.nngroup.com/articles/digital-divide-the-three-stages/

Ramo, J.C. (2016). The Seventh Sense. Power, Fortune and Survival in the Age of Networks. Little, Brown and Company.Digital 2022. (2022). Retrieved September 14, 2022 from https://datareportal.com/reports/?tag=Global+Overview

Rogers, M. (2001). The Digital Divide. Convergence, 7, 96-111. Retrieved September 11, 2022 from https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/135485650100700406

The Digital Divide, ICT, and Broadband Internet. (2022). Retrieved September 10, 2022 from Digital Divide - ICT Information Communications Technology (internetworldstats.com)

World Internet Users Statistics and 2022 World Population Stats. (2022). Retrieved September 12, 2022 from https://internetworldstats.com/


Переглядів анотації: 78
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Гудзенко, О., & Щепова, Д. (2022). ЦИФРОВА НЕРІВНІСТЬ ЯК СТРАТИФІКАЦІЙНИЙ МОДУС ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 5(2), 96-103. https://doi.org/10.15421/342225