ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ І ФОРМУВАННЯ ВЕРСТВ Анотація

Ключові слова: власність, структура, соціальний, трансформація, розвиток

Анотація

озглянуто теоретичні основи соціальної структури суспільства та історичні форми власності. Наявність багатьох видів власності є необхідною умовою її нормального функціонування в суспільстві. В результаті наявності цих видів власності повною мірою задовольняються потреби і діяльність кожної людини в суспільстві. З давніх часів і до наших днів за різних соціальних устроїв ставлення до питань власності розвивалося по-різному. Ще до створення суспільства люди, як правило, використовували і користувалися перевагами колективної власності. Згодом, у результаті ряду подій, що відбуваються у світі та природі, колективна власність почала втрачати свою актуальність. Після того, як почала зароджуватися майнова нерівність, почало формуватися розшарування серед людей, яке стало рушійною силою для створення інших форм власності. Колективна форма власності поступово змінювалася і почала витіснятися індивідуальною та іншими формами власності. Сучасне виробництво зумовлене трансформацією економічної, соціальної та інших сфер, що, у свою чергу, створює підґрунтя для формування нових типів суспільних систем і вимагає перегляду власності як основної категорії приватно-правових відносин. Оскільки власність багатосуб’єктна, це не тільки розширює і ускладнює внутрішню структуру суб’єктів власності, а й означає утворення нових соціальних класів відповідно до місця, яке вони займають (виконуваних ними функцій) у відносинах власності. Сучасна структура власносних відносини формується як складна багаторівнева система: тісний контакт індивідуальних і спільних засад, рівнів власності. Суб’єктами відносин власності стають різні класи і групи власників, територіальні об’єднання, держава, національні групи і монополії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сабіна Мурадова, Азербайджанський університет мов

Аспірантка відділу соціології Інституту філософії НАНА,
Викладач кафедри регіональних досліджень,
Азербайджанський університет мов

Посилання

Abay, Ali R. (2019), Social Structure and Social Institution Change. Journal of Social Sciences (Kьtahya

Dumlupınar University), 101-128.

Althusser, L. (2020). Ideology and the State’s Ideological Devices, Istanbul: İletişim Publications.

Azimova, R. (2006). Middle class in a society in transition, Baku. (in Russian)

Bourdieu, P. (2013). Cultural Reproduction and Social Reproduction, in: Knowledge, Education and Cultural

Change, edited by Richard K. Brown. London: Tavistock, 56-68.

Giddens, A. (2017). Class Structure of Advanced Societies. Istanbul: Individual Publications.

Goldthorpe, J.H. (2020). On Sociology: Numbers, Narratives and the Integration of Research and Theory.

Oxford: Oxford University Press.

Ilahiane, H. (2021). The Social Mobility of the Haratine and the ReWorking of Bourdieu’s Habitus on the

Saharan Frontier, Morocco. American Anthropologist, 103(2), 380-394.

Keyder, З. (2013). Social History Studies. Ankara: Dost Publishing House.

King, A. (2019). Structure and Agency, in Modern Social Theory: An Introduction. Еd. Austin Harrington,

Oxford: Oxford University Press.

Mammadzadeh, I. (2020). Philosophy about modernity, history and culture (On the contours of the historical

and cultural epistemology. Baku.

Marshall, G. (2009). Sociology Dictionary. Ankara: Science and Art Publications.

Zaslovskaya, T. (2018). Politics, Sociology and Social Theory. Istanbul: Metis Publications.


Переглядів анотації: 33
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Мурадова, С. (2022). ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ І ФОРМУВАННЯ ВЕРСТВ Анотація. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 5(2), 118-125. https://doi.org/10.15421/342227