ТРАНСБІОПОЛІТИЧНИЙ ХРОНОТОП ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: БІО- І ГЕОПОЛІТИЧНІ КОННОТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

  • Ніна Коннова Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-7096-7714
  • Олег Кузь Харківський національний економічний університету імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-1359-2466
  • Валентин Чешко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-8414-9141
Ключові слова: політика, глобальна політика, глобальна еволюція, геополітика, міжнародні відносини, біовлада, біополітика, трансбіополітика, трансбіополітичний хронотоп

Анотація

Постановка проблеми. У сучасних умовах актуалізується реконструкція соціо-техно-екологічних систем, що саморозвиваються і включають людину як свій елемент. Підсумком такого конструювання буде управління величиною техногенного ризику у його біологічній, соціальній та цивілізаційній формах. І очевидним наслідком буде перехід розвитку самої біополітичної проблематики на новий, вже не міжнародний, а глобально-еволюційний рівень. Теорію та практику такої реконструкції можна позначити категорією «Трансбіополітика», що має на увазі політичну інституалізацію «екологічної рефлексії». Стаття є логічним продовженням нашої попередньої публікації, присвяченої аналізу перетворення політичного процесу на основний фактор глобальної еволюції та біополітичної трансформації геополітичного ландшафту. Метою розвідки є створення загального ескізу конфігурації основних трендів коеволюційної взаємодії біологічного, соціокультурного і техно-раціоналістичного модулів стабільної еволюційної стратегії техногенної цивілізації у просторі біо- і геополітичних конотацій міжнародних відносин. На основі поєднання методів концептуального, дискурсивного та політико-антропологічного аналізу (у контексті трансбіополітичної парадигми) розкривається зміст категорії «Трансбіополітичний хронотоп»: диференційована у геополітичному відношенні сукупність соціокультурних векторів еволюції сучасної цивілізації. Іншими словами, трансбіополітичний хронотоп визначає напрямок інклюзивної технологічної трансформації як культурно-екологічної ніші, так і біосоціальної природи людини. Загальний висновок/прогноз можна звести до двох тез: по-перше, трансбіополітика, що формується у диференційованому культурно-цивілізаційному контексті, на даний час інтегрується до загального політичного процесу, частково заміщуючи і переплітаючись з геополітичними доктринами у сфері міжнародних відносин; по-друге, наростання конфлікту технологічної цивілізації із сконструйованою нею ж культурно-екологічною нішою через турбулентність геополітичної сфери соціального життя може вивести рівень техногенного та цивілізаційного ризику на екзистенційну межу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ніна Коннова, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Кандидатка філософських наук,
доцентка кафедри міжнародних відносин, політичних наук і практичної філософії,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Олег Кузь, Харківський національний економічний університету імені Семена Кузнеця

Доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри міжнародних відносин, політичних наук і практичної філософії,
Харківський національний економічний університету імені Семена Кузнеця

Валентин Чешко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Доктор філософських наук, професор,
професор кафедри міжнародних відносин, політичних наук і практичної філософії,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Посилання

Al Eid, N.A. & Arnout, B.A. (2020). Crisis and disaster management in the light of the Islamic approach: COVID‐19 pandemic crisis as a model (a qualitative study using the grounded theory). Journal of Public Affairs, 20(4), e2217. DOI: https://doi.org/10.1002/pa.2217

Barut, A. (2021). Departure from the Rule of Law as Consolidation of Biopower: Example of Polish Legislation Justified by Fighting the COVID-19 Pandemic. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 28(3), 5-21. DOI: 10.36280/AFPiFS.2021.3.5

Blinder, D., Zubeldía, L. & Surtayeva, S. (2021). Covid-19 and Semi-Periphery: Argentina and the Global Vaccines Research and Development. Journal of World-Systems Research, 27(2), 494-521. DOI: https://doi.org/10.5195/jwsr.2021.1049

Blommaert, J. (2015). Chronotopes, scales, and complexity in the study of language in society. Annual Review of Anthropology, 44, 105-116. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102214-014035

Chernysh, O.M. (2001). Tranzytni tsyvilizatsii [Transit civilizations]. Praktychna filosofiia, 1, 235-243. (іn Ukrainian)

Cheshko, V. (2001). Genetika, bіoetika, polіtika: koevolyucіya kul’turno-psihologіchnih paradigm suchasnoї civіlіzacії [Genetics, bioethics, politics: coevolution of cultural and psychological paradigms of modern civilization.]. Praktichna fіlosofіya, 3, 44-71. (in Ukrainian)

Cheshko, V.F. & Konnova, N.A. (2020). V okrestnostyah “Tochki Omega”: antropologo-epistemologicheskoe esse po povodu pandemii COVID-19 [In the vicinity of “The Omega Point”: an anthropological-epistemological essay on the COVID-19 pandemic]. Praktichna fіlosofіya, 2(76), 53-62. DOI: https://www.academia.edu/44659820 (іn Russian)

Cheshko, V.F. & Kuz, O.N. (2019). Tekhnologiya biopolitiki i biopolitika tekhnologii (metafizicheskoe i politiko-antropologicheskoe esse) [Technology of biopolitics and biopolitics technologies (metaphysical, political and anthropological essay)]. Praktichna fіlosofіya, 4, 43-53. (In Russian)

Dalby, S. (2020). Anthropocene Geopolitics: Globalization, Security, Sustainability. University of Ottawa Press. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvx5w8dk

Dryzek, J.S. & Pickering, J. (2018). The politics of the Anthropocene. Oxford University Press.

Flinders, M. (2021). Democracy and the politics of coronavirus: trust, blame and understanding. Parliamentary Affairs, 74(2), 483-502. DOI: https://doi.org/10.1093/pa/gsaa013

Gradinari, I., & CHubarov, I. (2021). Mediagenealogiya zarazheniya: sifilis-SPID-kovid [Media genealogy of infection: syphilis-AIDS-covid]. Logos, 31 (1(140)), 83-112. (іn Russian)

Kuz, O., & Cheshko, V. (2021b). Transbiopolityka: ontolohiia ta metateoriia kerovanoi evoliutsii [Transbiopolitics: ontology and metatheory of managed evolution]. Epistemolohichni doslidzhennia v filosofii, sotsialnykh i politychnykh naukakh, 4 (1), 84-94. DOI: https://doi.org/10.15421/342110 (іn Ukrainian)

Kuz, O.M. & Cheshko, V.F. (2021a). Transbiopolitychnyi trend pandemii COVID-19: vid politychnoi hlobalizatsii do polityky hlobalnoi evoliutsii [Transbiopolitical trend of the covid-19 pandemic: from political globalization to policy of global evolution]. Politykus, 3, 122-130. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-9616.2021-3.19 (іn Ukrainian)

MacKenzie, A., Rose, J. & Bhatt, I. (Eds.). (2021). The epistemology of deceit in a postdigital era: Dupery by design. Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1080/00131857.2021.2017277

Wallerstein, I. (2004). World-systems analysis. Durham, London: Duke university Press.


Переглядів анотації: 32
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Коннова, Н., Кузь, О., & Чешко, В. (2022). ТРАНСБІОПОЛІТИЧНИЙ ХРОНОТОП ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: БІО- І ГЕОПОЛІТИЧНІ КОННОТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 5(2), 142-150. https://doi.org/10.15421/342229