Процес трансформації української партійної системи: від атомізованої системи до системи поляризованого плюралізму

  • L. Shachkovska
Ключові слова: становлення багатопартійності, атомізована система, система поляризованого плюралізму, партійна система.

Анотація

Розглядається процес трансформації партійної системи України та описується вплив реформи 1997 р. на структуризацію партійної системи. Характеризуються вибори 2002 р., як каталізатор політичного життя суспільства в Україні

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Арабаджиєв Д.Ю. Проблема політичної фрагментаціії в умовах функціонування партійних систем / Д.Ю. Арабаджиєв // Нова парадигма – 2003. – Вип. 30. – С. 132–135.

Бабій С.І. Формування багатопартійної системи в Україні: порівняльний аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / С.І. Бабій. – Одеса , 1999. – 16 с.

Білоус А. Політико–правові системи: світ і Україна / А. Білоус. – К. : Асоціація молодих українськиї політологів і політиків, 1997. – 200 с.

Древаль Ю.Д. «Парламентські партії» (політичні партії, партійні системи і парламентаризм (до питання про «перцептивну партійну систему») / Ю.Д. Древаль // Грані. – 2003. – № 4. – С. 123–134.

Древаль Ю.Д. Вибори як каталізатор перцептивної партійної системи / Ю.Д. Древаль // Виборча кампанія 2002: реальність, результати, перспективи: Збірник наук. Статей : (За матеріалами ХІІІ Харківських політологічних читань). – Х. : «Право», 2002. – С. 6–8.

Єржов О.В. Політичні партії і становлення демократії: політико–правові аспекти участі партій у виборчому процесі / О.В. Єржов // Держава і право. Сер.: «Юрид. і політ. науки». – 2003. – Вип. 19. – С. 592–599.

Журавський В.С. Становлення політичних партій в українському суспільстві та їх роль у політичному структуруванні парламенту / В.С. Журавський. – К. : Парламентське вид–во, 2002. – 108 с.

Колюх В.В. Взаємозв’язок виборчих систем і форм державного управління / В.В. Колюх // Вісн. Київ. нац. ун–ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Філос. Політол. – 2001. – Вип. 37. – С. 37–38.

Мазуренко Г.М. Реформування виборчого законодавства та його вплив на партійну систему в Україні / Г.М. Мазуренко // Вісн. Київ. нац. ун–ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Філос. Політол. – 2003. – Вип. 56. – С. 33–34.

Малкіна Г.М. Взаємодія виборчої і партійної систем: світовий досвід та проблеми України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Г.М. Малкіна. – К. , 2004. – 16 с.

Пахарєв А. Багатопартійність і партійна система – поняття не тотожні / А. Пахарєв // Віче.

Рябика В.Л. Генезис и понятие современных политических партий в Украине / В.Л. Рябика // Науковий вісн. Одеського держ. економічного ун–ту Всеукр. асоц. молодих науковців. – 2003. – № 1. – С. 126–133.

Шкурат І.В. Реформа виборчої системи в Україні / І.В. Шкурат // Збірник наук. праць УАДУ. – К. : Вид–во УАДУ, 1998. – Вип. 1. – С. 216–222.

Шкурат І.В. Становлення та розвиток політичних виборів в Україні (управлінський аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. управління / 25.00.01 «Теоріята історія державного управління» / І.В. Шкурат. – К., 2002. – 21 с.


Переглядів анотації: 748
Завантажень PDF: 194
Опубліковано
2012-07-03
Як цитувати
Shachkovska, L. (2012). Процес трансформації української партійної системи: від атомізованої системи до системи поляризованого плюралізму. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 3(22), 222-227. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/116