Макіавеллі та макіавеллізм: ключові ідеї

  • Y. Aghayev
Ключові слова: государ, егоїзм, сила, вольовий імператив, фортуна, свобода, єзуїт.

Анотація

Дана стаття присвячена аналізу ключових філософських ідей італійського мислителя доби Відродження Н. Макіавеллі. Розглядається сутність поняття «макевіаллізм».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения [Текст] / Э. Гарэн. – М., 1986. – 394 с.

Горфункель А.Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения [Текст] / А.Х. Горфункель. – М., 1977. – 359 с.

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения [Текст] / А.Ф. Лосев. – М.: Мысль, 1978. – 623 с.

Макиавелли Н. Государь [Текст] / Никколо Макиавелли // Макиавелли Н. Государь: Сочинения. – М.: ЭКСМ О; Харьков: ФОЛИО, 2005. – С. 49 – 124.

Опубліковано
2012-11-03