Ключові цінності українського освітнього простору

  • O. Kurito
Ключові слова: філософія освіти, цінності, соціальний феномен, аксіологічне знання.

Анотація

Освіта – один з найцікавіших соціальних феноменів. Історія свідчить, що системи освіти та виховання виникають лише на тому підґрунті, на якому суспільство має достатньо стійкий культурний фундамент, що володіє своєю внутрішньою структурою, а члени суспільства здатні делегувати один одному обов’язки і права про відродження та застосування знань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андреева Т.А. Трансформации в общественном бытии и ценностные ориентации личности / Т.А. Андреева // Гуманитарный журнал. – 2006. – №1–2

Андрущенко В. Культура. Ідеологія. Особистість / В. Андрущенко, Л. Губерський, М. М ихальченко. – К.: Знання України, 2002. – 587 с.

Андрущенко В.П. Пріоритети розвитку освіти ХХІ ст. / В.П. Андрущенко / Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – К.: знання України, 2000., – с. 3-11

Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые / С.Ф. Анисимов. – М.: Мысль, 2005. – 181 с.

Анисимов С.Ф. Теория ценностей в отечественной философии ХХ века / С.Ф. Анисимов // Весник Моск. ун.-та, 1994. – серия 7. – №4. – С. 40.

Апель К.О. Апріорі спільноти комунікації та основи етики. До проблеми раціонального обґрунтування етики за доби науки / К.О. Апель // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки: хрестоматія / Упоряд. В.В. Лях, В.С. Пазенок. – К.: Ваклер, 2006. – С. 360-421.

Афанасьев М.С. Социальные ценности и ценностная ориентация личности / М.С. Афанасьев. – М., 1990.

Громов М.Н. Вечные ценности… / М.Н. Громов //Вопросы философии. – 1994.– № 1. – С. 54-61.

Донченко А. Архетипи соціального життя і політика / А. Донченко, Ю. Романенко // Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення. – К.: Либідь, 2001. – 334 с.

Задохин А.Г. Глобализация и глобальные проблемы человечества / А.Г. Задохин. – М., 2003.

Кузнєцова І.В. Аксіологічні та праксеологічні засади становлення особистості як суб’єкта культурно-освітньої діяльності / І.В. Кузнєцова // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журн. – К.: Міленіум, 2008. – № 2. – С. 20-25


Переглядів анотації: 99
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2012-11-03
Як цитувати
Kurito, O. (2012). Ключові цінності українського освітнього простору. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 4(22), 131-135. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/170