Гравітація як передумова для здійснення комунікації

  • Y. Harchenko
Ключові слова: гравітація, гравітаційні фактори, комунікація, комунікативні процеси.

Анотація

У даній статті розглядається ідея впливу гравітаційних факторів на комунікаційні процеси, а також здійснюється соціально-філософський аналіз феномена гравітації як однієї з ключових категорій сучасного філософського знання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Коперник Н. О вращениях небесных сфер / Николай Коперник ; [пер. с лат., послесл. и комментарии И. Веселовского под общ. ред. А. Михайлова]. – СПб. : Амфора. ТИ Д Амфора, 2009. – 580 с. : ил. (Серия «На плечах гигантов. Библиотека Стивена Хокинга»).

Фейнман Р. Характер физических законов / Р. Фейнман; [пер. с англ]. – 2-е изд., испр. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. – 160 с. (Б-чка «Квант» Вып. 62.).

Ландау Л. Д. Механика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1973. – 208 с. (Б-чка «Квант» Вып. 62.).

Колмогоров А. Н. Введение в теорию вероятностей / А. Н. Колмогоров, И. Г. Журбенко, А. В. Прохоров. – М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1982. – 160 с. (Б-чка «Квант» Вып. 23.).

Яворський Б. М. Довідник з фізики для інженерів та студентів вищих навчальних закладів / Б. М. Яворський, А. А. Детлаф, А. К. Лебедєв ; [пер. з 8-го, переробл. і випр., рос. вид]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2007. – 1040 с.

Шафрановский И. И. Симметрия в природе / И. И. Шафрановский. – 2-е изд., перераб. – Л. : Недра, 1985. – 168 с. : ил.

Бережной Ю. А. Лекції з квантової механіки: навчальний посібник / Ю. А. Бережной. – К.: Видавництво «Майстер-клас», 2008. – 448 с.


Переглядів анотації: 89
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2012-11-03
Як цитувати
Harchenko, Y. (2012). Гравітація як передумова для здійснення комунікації. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 4(22), 174-178. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/175