Історичні виміри менталітету: своєрідність українського світу

  • T. Babina
Ключові слова: українська культура, менталітет, ментальність, міфологізація історії, криза ідентичності, національний характер.

Анотація

Досліджено своєрідність менталітету українців крізь призму можливостей його
смислотворення та історичної динаміки. Особливу увагу приділено проблемі несвідомих аспектів смислотворення, що дозволяє певним чином долати структурну неповноту культури та обмежені уявлення про духовний світ українців.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Суханцева В. К. Метафизика культуры / В. К. Суханцева – К.: Факт, 2006 – 367 с.

Гинзбург К. Мифы–эмблемы–приметы: Морфология и история. Сборник статей / Пер. с ит. и послесловие С. Л. Козлова. — М.: Новое издательство, 2004. – 348 с.

Ставицькій А. В. Деякі проблеми соціальної міфотворчості // Мультиверсум. Фiлософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В. В. Лях. – Вип. 22. – К.: Украïнський центр духовноï культури, 2001. – С. 166-176

Козловський П. Постмодерна культура // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. / П. Козловський – К., Ваклер, – 1996. – С. 211-294

Лисий І. Менталітет і духовна культура українців // Філософська і соціологічна думка, 1995, № 11-12. / Іван Лисий – С.37-59

Франк С. Русское мировоззрение // Духовные основы общества / С.Франк – М., 1992. – С.471-500

Стражний О.Український менталітет. Ілюзії – міфи – реальність / Олександр Стражний –Київ: Видавницво «Книга», 2009. – 368 с.

Лобас В. Цілісність культури в умовах глобалізації / В. Лобас – Сучасність – № 11. – 2008.– С.100-105.

Опубліковано
2012-03-03