Антропологічна складова духовності сучасної європейської спільноти

  • T. Taljko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: гуманістичні цінності, європейська духовність, аномія, сенс життя, монетаризація свідомості, постмодерн, глобалізація, негативна свобода, позитивна свобода.

Анотація

Розглянуто основні тенденції розвитку антропологічної складової духовного фундаменту сучасної європейської спільноти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бауман З. Текучая современность / З. Бауман. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с.

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар. – М.: Институт

экспериментальной социологии. – СПб.: Алетейя, 1998. – 160 с.

Новейший философский словарь. Постмодернизм / гл. научн. ред. и сост. А. А. Грицанов. – Мн.: Современный литератор, 2007. – 816 с.

Lyotard J.-F. La condition postmoderne: Rapport sur le savoir. – P., 1979.

Опубліковано
2010-03-03