Філософські проблеми полікультурної освіти

  • V. Asaeva Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: полікультурна освіта, освітні системи, регіональні соціокультурні умови.

Анотація

Відображено сучасне становище вивчення проблеми полікультурної освіти в Україні, здійснено аналіз досліджень вчених з даного питання, зроблено висновки про необхідність її подальшого розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Агадуллін Р. Полікультурна освіта: методолого-теоретичний аспект [текст] / Р. Агадуллін // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 3. – С. 25–27.

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества [текст] / М. М. Бахтин. – М.: Наука, 1979. – 248 c.

Библер В. С. Нравственность. Культура. Современность [текст] / В. С. Библер. – М.: Наука, 1988. – 120 c.

Болгаріна В. Культура і полікультурна освіта [текст] / В. Болгаріна, І. Лощенкова // Шлях освіти. – 2002. – № 1. – С. 14–18.

Гачев Г. Д. Национальные образы мира [текст] / Г. Д. Гачев. – М.: Советский писатель, 1988. – 118 с.

Голік Л. Полікультурна освіта в Україні [текст] / Л. Голік, Т. Клинченко, М. Красовицький, Г. Левченко // Завуч. – 1999. – № 29/35. – С. 18–21.

Гриньова В. Н. Формування педагогічної культури майбутніх вчителів (теоретичний та методичний аспекти) [текст] : дис. … д-ра пед. наук. – К., 1988. – 220 с.

Гусинский Э. Образование личности. Личность – Формирование – Культура – Философские проблемы [текст] / Э. Гусинский. – М.: Наука, 1994. – 375 с.

Декларация Мехико по политике в области культуры. – 1984.

Каптерев П. Ф. Избр. пед. соч. [текст] / П. Ф. Каптерев. – М.: Наука, 1982. – 197 с.

Кузьменко В. Формування полікультурної компетентності вчителів загально-освітньої школи [текст] / В. Кузьменко, Л. Гарченко. – Херсон: РІПО., 2006. – 197 c.

Наушабаева С. У. Проблема поликультурного образования в американской педагогике (анализ концепции Д. Бэнкса) [текст] / С. У. Наушабаева // Педагогика. – 1993. – № 1. – С. 15–28.

Національна доктрина розвитку освіти [текст] // Освіта України. – 2002. – № 33. – С. 20–22.

Подобед В. И. Образование взрослых на рубеже веков: вопросы методологии, теории и практики [текст] / В. И. Подобед. – Екатеринбург, 2000. – Т. 2. – 220 с.


Переглядів анотації: 92
Завантажень PDF: 88
Опубліковано
2010-06-03
Як цитувати
Asaeva, V. (2010). Філософські проблеми полікультурної освіти. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 2(20), 9-17. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/237