Неперервна освіта в системі підвищення кваліфікації державних службовців як детермінанта формування професіоналізму

  • V. Vasiljev Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: професіоналізм, державний службовець, неперервна освіта, підвищення кваліфікації.

Анотація

Висвітлено сучасні питання формування професіоналізму державних службовців
шляхом підвищення кваліфікації у системі неперервної освіти

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Указ Президента України «Про Комплексну програму підготовки державних службовців» від 09.10.2000 р. № 1212/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 46. – С. 43–61.

Лукашенко М. Вертикальная интеграция в системе образования / М. Лукашенко // Высшее образование в России. – 2002. – № 3. – С. 10–24.

Малитиков Е. М. Актуальные проблемы развития дистанционного образования в Российской Федерации и странах СНГ / Е. М. Малитиков, В. П. Колмогоров, М. П. Карпенко // Право и образование. – 2000. – № 1. – C. 10–31.

Меморандум непрерывного образования Европейского Союза // Адукатар. – 2006. – № 2(8). – С. 24–27.

Шленов Ю. Непрерывное образование в России / Ю. Шленов, И. Мосичева, В. Шестак // Высшее образование в России. – 2005. – № 3. – С. 36–49.

Шпекторенко І. В. Етапи безперервної професійної освіти державних службовців (в умовах дистанційного навчання) / І. В. Шпекторенко // Державне будівництво. – 2007. – № 1. – С. 43–55.

Шпекторенко І. В. Ефективність підвищення кваліфікації державних службовців за дистанційною формою навчання / І. В. Шпекторенко // Актуальні проблеми державного управління. – 2004. – № 4 (18). – С. 235–240.

Опубліковано
2010-06-03
Як цитувати