До питання інтерпретації поняття «соціальний капітал» в сучасному соціологічному теоретизуванні

  • V. Makarenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: соціальний капітал, суспільні зв’язки, елементи соціального капіталу, соціальні мережі, цінності, норми, довіра.

Анотація

Розглянуто соціальний капітал як важливий фактор розвитку суспільства. Соціальний капітал інтерпретується як ресурс, що дозволяє реалізовувати активну стратегію місцевого розвитку. Проаналізовано підходи до визначення соціального капіталу, його види та елементи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Тюнин Г. Корпорации, социальный капитал и модернизация страны / Г. Тюнин // Неприкосновенный запас. – 2006. – № 4–5(48–49). – С. 14–17.

Степаненко В. Социальный капитал в социологической перспективе: теоретико-методологические аспекты исследования / В. Степаненко // Социология: теорія, методы, маркетинг. – 2004. – № 2. – С. 24–41.

Доскаленко К. С. Соціальний капітал та його роль у регіональному розвитку / К. С. Доскаленко // Теоретичні та прикладні питання державотворення. on-line збірник наукових праць ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2007-1/07dksrrr.htm/odyframe.htm

Барзенкова-Васильева Л. В. Социальный капитал небольшого города / Л. В. Барзенкова-Васильева // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць : у 2 т. – Харків: Видавничий центр Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2006. – Т. 1. – С. 295–299.

Гассий В. В. Социальный капитал, гражданское общество и демократия в теории социального прагматизма Дж. Дьюи / В. В. Гассий // Вестник Москов. ун-та. Сер. 18: Социология и политология. – 2005. – № 3. – С. 169–179.

Лесечко М. Соціальний капітал: проблеми розвитку й оцінки / М. Лесечко, А. Чемерис // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали науково-практ. конф. / За ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 424 с.

Гугнін Е. Феномен соціального капіталу / Е. Гугнін, В. Чепак // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – №1. – C. 49–56.

Бова А. Соціальний капітал в Україні: досвід емпіричного дослідження / Е. Бова // Економічний часопис ХХІ. – 2003. – № 5. – C. 24–37.

Мачеринскене И. Социальный капитал организации: методология исследования / И. Мачеринскене, Р. Минкуте-Генриксон, Ж. Симанавичене // Социол. исслед. – 2006.– № 3. – С. 13–38.


Переглядів анотації: 101
Завантажень PDF: 74
Опубліковано
2010-06-03
Як цитувати
Makarenko, V. (2010). До питання інтерпретації поняття «соціальний капітал» в сучасному соціологічному теоретизуванні. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 2(20), 112-117. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/255