Прагматизм як чинник суспільного розвитку українського суспільства

  • A. Chizhova НТУУ «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: прагматизм, система, соціальна структура, трансформаційне суспільство, незалежність, національна свідомість, глобалізація, доцільність.

Анотація

Розглянуто прагматизм як один із шляхів вирішення актуальних проблем сьогодення. Прослідковано еволюцію розвитку прагматичної теорії, підкреслено тісний взаємозв’язок прагматизму як політичного метода з категоріями доцільності, необхідності, відповідальності. Висловлено думку, що і розвиток української державності, і становлення національної свідомості, і побудова громадянського суспільства, а також формування сталої стабільності знаходяться під впливом і політичного, і соціального, і економічного прагматизму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Брегеда А. Ю. Основи політології / А. Ю. Брегеда. – К., 1997.

История философии: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / под ред. И. А. Ильина. – М., 2001. – С. 39.

Прагнення. Короткий оксфордський політичний словник / за ред. І. Макліна, А. Макмілана. – К.: Основи, 2005. – 549 с.

Рибак В. Український вибір: ідеологічні фантоми чи економічний прагматизм? / В. Рибак, В. Семиноженко // Політична думка. – 2001. – № 1–2. – С. 3–7.

Філософія: Підручник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль – К.: Академвидав, 2007. – 256 с.

Опубліковано
2010-06-03