Духовно-релігійний чинник у системі соціальної безпеки України

  • A. Povazhna
Ключові слова: соціальна безпека, релігія, духовна сфера життя суспільства, загрози соціальній безпеці України.

Анотація

Досліджується питання ступеня та якості впливу духовно-релігійного чинника на
суспільні процеси в контексті забезпечення сталого розвитку і збереження соціальної культурної самоідентифікації. Визначаються внутрішні ті зовнішні загрози соціальній безпеці України в духовно-релігійному аспекті, а також показники ефективності її функціонування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бодрук О.С. Системи національної та міжнародної безпеки в умовах формування нового світового порядку: 1991-2001 роки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 21.01.01 / Бодрук Олег Сергійович – К., 2003. – 24 с.

Власюк О.С Чинники консолідації українського соціуму / Власюк О.С., Крисаченко В.С. // Український соціум / Власюк О.С., Крисаченко В.С., Степико М.Т. та ін.] / За ред. В.С. Крисаченка. – К. : Знання України, 2005. – С. 784-788.

Гончаренко О. Громадянський контроль і система національної безпеки України / Олександр Гончаренко, Рустем Джангужин, Едуард Лисицин [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. – № 35 (410) 14-20 вересня 2002. – Режим доступу: h t t p : / /

www.dt.ua/1000/1550/36086/

Горлинський В. В. Духовні координати безпеки суспільства [Електронний ресурс] / В. В. Горлинский // Стратегічна панорама. – 2006. – № 1. – Режим доступу до журн. : http://www.niisp.org/vydanna/panorama/issue.php?s=prnb1&issue=2006_1

Дрожжина С.В. Вплив релігії на процеси консолідації поліконфесійного суспільства / С.В. Дрожжина // Наука. Релігія. Суспільство. – №3. – 2009. – С. 228-234.

Ломака І.І. Специфіка і тенденції модернізаційних процесів у релігійній сфері / І.І. Ломака // Держава і право. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 598-602.

Нація і релігія: Україна : [бюлетень «Людина і світ»]. – Червень, 2003. – С. 39-48.

Петрик B. Сутність духовно-релігійної складової національної безпеки України / B. Петрик, В. Остроухов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – №1(1). – 2008. – С. 91-96.

Пирожков С. І. Пріоритети у сфері безпеки і оборони України. Формування сучасних механізмів попередження загроз та викликів на початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / С.І. Пирожков // Нац. Безпека і оборона. – 2005. – № 7. – Режим доступу : http://www.dcaf.ch/_docs/Reform_Defence_Sec_Ukraine_Kiev/File%2004.pdf

Ситник Г.П. Державне управління національною безпекою / Г.П. Ситник. – К. : Вид-во НАДУ, 2004. – 408 с.

Опубліковано
2014-03-03