Відображення гендерних стереотипів у релігійно- філософській думці Київської Русі

  • T. Kuptsova Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. А. Лазаряна
Ключові слова: гендерні стереотипи, філософська репрезентація, християнство, писемність, стать, біблійне трактування, чоловіче, жіноче, покарання

Анотація

Представлено комплексне дослідження формування гендерних стереотипів у релігійно-філософській думці Давньої Русі. Авторка доводить, що на основі біблійного розуміння сутності та призначення чоловічої та жіночої статі виникають нові стереотипні міфи: саме через жінку в світ ввійшли смерть, страждання, праця; утворилось уявлення про жінок як істот, які повністю підпорядковані владі своєї біологічної статі; саме чоловік повинен контролювати та карати жінку. Підкреслюється, що згідно біблійному вченню, жінки повинні себе повністю віддавати чоловіку та дітям, а чоловіки – вести себе мудро та стримано. Тому жінок традиційно вважали неповноправними членами суспільства, їх відносили до особливої категорії – «жінка». Доведено, що християнізація, розвиток урбанізму, запровадження писемності стали визначальними факторами, що вплинули на формування гендерних стереотипів, які знайшли відображення у нових світоглядно-філософських уявленнях епохи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Багалій Д. І. Український мандрований філософ Григорій Сковорода / Дмитро Іванович Багалій. – К. : Вид-во «Орій» при УКСП «Кобза», 1992. – 472 с.

Біблія. Бут.1:26 ; Кор. 2: 28 ; Бут. 2 : 7 ; Кор. 15:28.

Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі / Михайло Юліанович Брайчевський. – К. : Наук. д., 1988. – 261 с.

Гриценко О. А. «Своя мудрість»: Національні міфології та «громадянська релігія» в Україні / Олександр Андрійович Гриценко. – К. : УЦКД, 1998. – 184 с.

Гроддек Г. Проблема женщины / Георг Гроддек. – СПб : б/в, 1904. – 119 с.

Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолствующего большинства / Арон Яковлевич Гуревич. – М. : Искусство, 1990.– 396 с.

Эвола Ю. Метафизика пола / Юлиус Эвола. – М. : Беловодье, 1996. – 448 с.

Знойко О. П. Міфи Київської землі та події стародавні / Олександр Павлович Знойко. – К. : Молодь, 1989. – 304 с.

Корх О. М. Індивідуалізм як феномен культури: сутність, соціальна роль та історичні перспективи (історико-філософський аналіз) / О. М. Корх. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – 406 с.

Маланюк Є. Книга спостережень / Є. Маланюк. – К. : Аттіка, 1995. – 236 с.

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Євген Маланюк. – К. : Обереги, 1992. – 82 с.

Павлишин М. Р. Канон і іконостас: Літературно-критичні статті / Марко Романович Павлишин. – К. : Вид-во «Час», 1997. – 447 с.

Тертулиан. Избранные сочинения / Тертулиан. – М. : Прогрес, 1994. – 448 с.

Целік Т. В. Особистісне начало у філософській культурі Київської Русі / Т. В. Целік. – К. : Вид. ПАРАПАН, 2005. – 312 с.

Чижевський Д. Що таке філософія? / Д. Чижевський // Українська культура : Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / упор. С. В. Ульяновська ; вст. ст. І. М. Дзюби. – К. : Либідь, 1993. («Пам’ятки історичної думки України»). – С. 167–189.

Опубліковано
2013-10-03