Гендерна теорія і архетипи сексуальності

  • T. Kuptsova
Ключові слова: архетипи, гендер, гендерні стереотипи, фемінне, маскулінне, патріархальні відносини, сексуальність.

Анотація

Розкриваються основні аспекти гендерної теорії як методології аналізу теорії архетипів сексуальності у контексті гендерної проблематики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бем С. Лінзи гендера. Трансформація поглядів на проблему нерівності статей . /С.Бем/ - М.: РОССПЕН, 2004.

Брайсон В. Політична теорія фемінізму/ В.Брайсон. Вступ. - М.: Ідея - Прес, 2001.

Гендер і сексуальність: хрестоматія / пер. з англ. В.Гайденко; за ред. В.Гайденко. – Суми:Університетська книга, 2009.

Dworkin A. Intercource. - P. Н.: Free Press Paperbacks. - 1997

Власова Т.І. Формування гендерних стереотипів в західноєвропейській філософії /Т.І.Власова Київ. - Генеза, 2006.

Paglia С. Sexual Personae. Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson. - New Haven. Gale Univ. Press, 1991.

Таран Л. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX – початку XX століття / Л. Таран, О. Лагутенко. -К.: «Грані-Т», 2007.

Хорні К. Наші внутрішні конфлікти. Конструктивна теорія неврозу. // Психоаналіз і культура : Обрані праці Карен Хорни і Эріха Фрома. -М.: Юрист, 1995.

Хоуп М. Сущность женщины (Ее сила, тайна, архетипы. Ее богиня) / Мерри Хоуп. – М.: ООО Изд. дом «София», 2006.

Фройд 3. Дотепність і її відношення до несвідомості. Страх. Тотем і табу. - Мінськ, 1998.

Юнг К.Г. Структура психіки і процес індивідуалізації. - М., 1996.

Опубліковано
2012-03-03