Соціальні страхи в глобалізованому світі

  • L. Gorohova
Ключові слова: екзистенціал, страх, соціальний страх, глобалізація, тривога, безпека, існування, індивід, суспільство.

Анотація

Розглянуто поняття соціального страху, його роль і значення як важливого екзистенціалу буття в житті суспільства; проаналізований вплив окремих різновидів соціального страху на існування глобалізованого суспільства. Зазначено, що соціальний страх як екзистенціал буття визначає межі уявлення людини про саму себе, про межі соціального існування і вільної самореалізації особистості в умовах глобалізаційних процесів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Туренко О. Страх: спроба філософського усвідомлення феномена: [Монографія] / Олег Станіславович Туренко − Київ: Вид. ПАРАПАН, 2006. − 216 с.

Газнюк Л. Філософські етюди екзистенціально-соматичного буття. [Монографія] / Лідія Михайлівна Газнюк − Київ: Вид. ПАРАПАН, 2006. − 368 с.

Сенека Л. Нравственные письма Луцилию / Изд. подгот. С.А. Ошеров. − М.: Наука, 1977. − 383 с.

Лотман Ю. Избранные статьи: В 3 т. / Ю.М. Лотман – Таллин: Александра, 1992. – Т. 1. – 479 с.

Цит. за: Практична філософія. – 2007. – № 4. – С. 112-124.

Камю А. Бунтующий человек / Камю А. − М.: Издательство политической литературы, 1990, – 415 с.

Опубліковано
2012-03-03