Публічна політика правозахисних міжнародних не- урядових організацій у формуванні глобального грома- дянського суспільства

  • N. Konon Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: міжнародні відносини, міжнародні неурядові організації, глобальне громадянське суспільство, публічна політика, права людини, Amnesty International.

Анотація

Розглянуто міжнародні неурядові організації як основні суб’єкти глобального
громадянського суспільства. Значну увагу приділено історії їх виникнення на політичній арені. Розкрито питання щодо діяльності міжнародних неурядових організацій у сфері захисту прав людини та їх впливу на формування глобального громадянського суспільства. Подано визначення правозахисної організації. Висвітлено основні механізми публічної політики МНУО. Як приклад розглянуто публічну політику міжнародної неурядової організації Amnesty International, що функціонує у сфері захисту прав людини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Венская декларация и Программа действий / Всемирная конференция по правам человека (Вена, 14-25июня 1993 г.) (A/CONF.157/23, 12 июля 1993 г) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/142/35/img/G9314235.pdf?Open Element. – Загл. с экрана

Матвеева Т.Д. По зову сердца, а не по долгу службы... Неправительственные организации в защите прав человека: Международная практика и опыт России [Текст] / Т.Д. Матвеева. – М. : Мол. гвардия, 1998. – 224 с.

Погорельский А.В. Международное правозащитное движение: история и современность [Текст] / А.В. Погорельский. – Воронеж : Науч. кн.», 2009. – 146 с.

Подшибякин С. А. Правовой статус международных неправительственных организаций [Текст] / С. А. Подшибякин. – М. : Юрлитинформ, 2006. – С. 52.

Тарасов О.В. Міжнародні неурядові організації в системі світового громадянського співробітництва : автореф. дис. ... канд. юр. наук: 12.00.10. – К., 1995. – С. 8.

Amnesty International [Electronic resourse]. – Mode of access : http://amnesty.org.ru/who-weare – Tittle from the screen.

Amnesty International [Electronic resourse]. – Mode of access : www.amnesty.org/ en/featuresnews-and-updates – Tittle from the screen.

Horacek M. Jak pukaly ledy [Tekst] / M. Horacek. – Praha : Mlada fronta, 1990. – 367 s.

Hornak V. Ceskoslovensko mezi pfestavbou a revoluci (Politicky denik 1987 – 1991) [Tekst] / V. Hornak. – Praha, 1991 – 276 s.

Otahal M. Opozice. Moc. Spolecnost. Pfispevek k dejinam «normalizace» [Text] / M. Otahal. – Praha : MAXDORF, 1994. – 123 s.

Sbirka J. Sabaty // MAO, fond ID. Sbirka vspominek, pameti a historicke-vlastivednych rukopisu [Tekst] / J. Sbirka. – Warszawa ; s. r. – S. 202–204 ; 211.

Опубліковано
2014-03-03
Як цитувати
Konon, N. (2014). Публічна політика правозахисних міжнародних не- урядових організацій у формуванні глобального грома- дянського суспільства. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 1(24), 54-61. Retrieved із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/332