Особливості приватизації політичного насилля в контексті трансформації легітимності державних інститутів

  • V. Kravchenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: політичне насилля, держава, легітимність, трансформація, приватній військові компанії.

Анотація

Досліджуено ступінь та специфіку впливу приватизації політичного насилля на
закономірності послаблення державної монополії у сфері застосування легітимного примусу.
Окреслено теоретичні імперативи якісного і кількісного розширення суб’єктів недержавного політичного насилля: їх історичне становлення, типи, функції, нормативний статус та присутність у політичний площині. Проаналізовано процеси і проблеми переоцінки рол приватних військових компаній у процесі трансформації сучасних форм насилля.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Апухтин Ю.С. Частные военные комании: новая цель политической криминологии [Текст] / Ю.С. Апухтин // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2009. – № 2 (17). – С. 104–107.

Балуев Д. Понятие Human Security в современной политологии [Текст] / Д. Балуев // Международные процессы. – 2003. – № 1. – С. 95–105.

Балуев Д.Г. «Серые зоны» мировой политики [Текст] / Д.Г. Балуев, А.А.Новосёлов ; отв. ред. М.А. Троицкий // Очерки текущей политики. – М., 2010. – Вып. 3. – 40 с.

Беллал А. Международное право и вооруженные негосударственные акторы в Афганистане [Текст] / А. Беллал, Ж. Джакка // Международный журнал Красного Креста. – 2011. – № 880–881. – С. 183–221.

Кашников Б.Н. Частные военные компании как морально-политическая проблема современности [Текст] / Б.Н. Кашников // Рос. науч. журн. – 2010. – № 6 (19). – С. 62 –73.

Коновалов И.П. Эволюция частных военных компаний [Текст] / И.П. Коновалов, О.В. Валецкий. – М. : Пушкино, 2013. – 136 с.

Кревельд М. ван. Трансформация войны [Текст] / М. ван Кревельд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 344 с.

Левчук Н.Н. Приватизация войны: оплата по факту [Текст] / Н.Н. Левчук // Беларуская думка. – 2010. – № 8. – С. 111–115.

Михайленко А. Частные военные и охранные компании в России: быть или не быть? / А. Михайленко // Обозреватель. – 2013. – № 5. – С. 90–99.

Новикова Д.О. Государство, легитимное насилие и деятельность частных военно-охранных компаний в современном мире / Д.О. Новикова // Сравнит. политика. – 2011. – № 3. – С. 76–85

Полтораков Ю. Приватизация насилия: социополитический контекст [Текст] / Ю. Полтораков // Политика и общество. – 2009. – № 10. – С. 45–52.

Avant D. The Privatization of Security and Change in the Control of Force [Text] / D. Avant // International Studies Perspectives. – 2004. – № 5. – P. 153–157.

Wulf H. Privatizing and internationalizing violence [Text] / H. Wulf // The Economics of Peace and Security Journal. – 2007. – № 1. – P. 35–40.

Wulf H. The Privatization of Violence: A Challenge to State-Building and Monopoly on Force [Text]/ H. Wulf // Journal of World Affairs. – 2011. – Vol. 28. – P. 137–149.

Опубліковано
2014-03-03