Публічна сфера політики та інституційна струк- тура політичної системи: взаємодоповнення чи альтернативні виміри політичної дійсності?

  • O. Tretyak Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: публічна сфера політики, політична комунікація, політична система, громадськість, політичний інтернет-простір

Анотація

Розглянуто взаємодію концептуального змісту понять «публічна сфера політики» та «політична система» в умовах національних політій і формування глобальної системи політичного керування. Акцентовано увагу на інституційних засадах державно-громадської комунікації. Проаналізовано взаємозв’язок між демократичною легітимністю політичної системи та функціонуванням публічної сфери політики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Войтович Р. В. Вплив глобалізації на систему державного управління [Текст] : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / Р.В. Войтович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2009. – 36 с.

Зиновьев А. О. Дискурс и государство [Электронный ресурс] / А.О. Зиновьев. – Режим доступа :http://www.politex.info/content/view/420/ – Загл. с экрана.

Казаков М. Ю. Интернет как сетевая публичная сфера [Электоронный ресурс] / М.Ю. Казаков, В.А. Кутырев. – Режим доступа : http://www.science-education.ru/109-9328 – Загл. с экрана.

Сидоренко В.В. Формування механізмів реалізації прав громадян через місцеве самоврядування [Текст] : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / В.В. Сидоренко ; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк, 2007. – 21 с.

Хабермас Ю. Что такое «политическое». Рациональный смысл сомнительного наследия политической теологии [Электоронный ресурс] / Ю.Хабермас. – Режим доступа : http://russ.ru/

Mirovaya - povestka / CHto - takoe – politicheskoe – Загл. с экрана.

Шевчук В.О. Влада у некласичних формах демократії: політико-антропологічний вимір [Текст] : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / В.О. Шевчук ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна.

– Х., 2003. – 18 с.


Переглядів анотації: 93
Завантажень PDF: 52 Завантажень PDF: 44
Опубліковано
2014-03-03
Як цитувати
Tretyak, O. (2014). Публічна сфера політики та інституційна струк- тура політичної системи: взаємодоповнення чи альтернативні виміри політичної дійсності?. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 1(24), 106-111. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/340