Сучасні характеристики бренду «Україна»

  • V. Titovа Дніпропетровський національний університет имени Олеся Гончара
Ключові слова: бренд держави, бренд «Україна», брендинг держави, рейтинг брендів держав.

Анотація

Розглянуто та проаналізовано українські державні програми щодо просування бренда держави за кордоном. Виявлено слабкі та сильні сторони даних документів. Узагальнено дослідження щодо сприйняття України за кордоном. Наведено дані різних міжнародних рейтингів, стосовно впізнаваності держави у світі. Перераховано неприбуткові громадські організації, які сприяють популяризації бренда «Україна» за кордоном. Зазначено витрати з державного бюджету на просування бренда «Україна» на зовнішній арені протягом декількох років. Виявлено основні характеристики бренда «Україна».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

П’ятіна О. С. Основні підходи до сутності корпоративного іміджу в теорії і практиці державного управління [Електронний ресурс] / О. С. П’ятіна. – Режим доступу : http://www.academy.

gov.ua/ej/ej12/txts/10pospdu.pdf – Заголовок з екрану.

Гордиенко Т. В. Использование территориального брендинга для повышения конкурентоспособности Украины [Текст] / Т. В. Гордиенко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. – 2010. – №3. – С. 33–36

Markessinis A. 3 things that make nation branding difficult / A. Markessinis [Electronic resource] Nation Branding. – Mode of access: http://nation-branding.info/2010/04/03/3-things-that-make-nationbranding-difficult – Tittle from the screen.

Державна програма забезпечення позитивного міжнародного іміджу України на 2003-2006 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1609-2003-п

Заголовок з екрану.

Державна цільова програма формування позитивного міжнародного іміджу України на період до 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/554-2009-п – Заголовок з екрану.

Презентовано Стратегію позиціонування України за кордоном [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=244157980– Заголовок з екрану.

Протокол Круглого столу з обговорення проекту Концепції Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу на період до 2014 року на тему «Стратегія іміджевої політики» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/

content/57215.htm – Заголовок з екрану.

Концепція державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на 2013–2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://govuadocs.com.ua/docs/

index-19943079.html – Заголовок з екрану.

Концепція Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-2013-

%D1%80. – Заголовок з екрану.

Карпенко Н. Иллюзии и реалии бренда «Украина» [Электронный ресурс] / Н. Карпенко. – Режим доступа : http://communications.kiev.ua/ru/publikacii/view/13854 – Загл. с экрана.

Гнатюк С. Технології забезпечення інформаційної конкурентоздатності держави в сучасному світі: висновки для України. Аналітична записка [Електронний ресурс] / С. Гнатюк. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/466 – Заголовок з екрану.

Галаджий Е. Политики взялись спасать имидж страны [Текст] / Е. Галаджий, Т. Козуб // Комсомольская правда в Украине. – 2012. – №22. – С. 2

Закон України «Про державний бюджет на 2012 рік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4282-17/page – Заголовок з екрану.

Закон України «Про державний бюджет на 2013 рік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5515-17 – Заголовок з екрану.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/102-2012-%D0%BF – Заголовок з екрану.

Украина выделила на памятник Шевченко в Астане $1,2 млн [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.zakon.kz/4580738-ukraina-vydelila-na-pamjatnik.html – Заголовок з екрану.

Кабмин выделил деньги на памятник жертвам Голодомора в Вашингтоне [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zn.ua/UKRAINE/kabmin-vydelil-dengi-na-pamyatnik-zhertvamgolodomora-

v-vashingtone-127284_.html – Заголовок з екрану.

Європейська асоціація українців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrassociation.eu – Заголовок з екрану.

Міжнародний благодійний фонд «Open Ukraine» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.openukraine.org/ua/ – Заголовок з екрану.

Громадська організація «Бізнес-рада «Україна‑ЄС» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.euubn.eu/indexukr.html – Заголовок з екрану.

Дослідження сприйняття України. Бренд «Україна». (позиціонування української держави за кордоном) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://brandukraine.org/k/ – Заголовок з екрану.

Що для Вас Україна і хто такі українці? Проведення соціологічних досліджень з метою визначення бачення іміджу України з боку вітчизняних громадян та сприйняття нашої держави іноземцями, що перебувають в Україні [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://brandukrainepoll.com/results/ – Заголовок з екрану.

Country Brand Index 2012-13 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.slideshare.net/BTOEducational/country-brand-index-2012-2013-futurebrand – Заголовок з екрану.

The Travel & Tourism Competitiveness Index 2013 and 2011 comparison [Electronic resource]. – Access mode : http://www3.weforum.org/docs/TTCR/2013/TTCR_OverallRankings_2013.pdf – Заголовок з екрану. – Tittle from the screen.

Опубліковано
2014-03-03