Американські концептуальні моделі університету ХХ ст.: соціально філософський аналіз

  • O. Kuzmenko Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: модель Університету, ідеал освіченості, місія та завдання Університету, новий історичний тип Університету.

Анотація

Проаналізовано концептуальні моделі ідеального Університету американських дослідників: Т. Веблена, К. Керра, А. Флекснера, Р. Хатчінса; визначено ті характеристики класичних моделей ХІХ ст. (В. фон Гумбольдта та Дж. Ньюмена), які лягли в основу даних концепцій; осмислено нові завдання, ідеали та цінності Університету ХХ ст., які були сформовані під впливом загальної кризи науки, філософії прагматизму та взаємозв’язків між освітою, наукою і бізнесом; визначено основні ознаки нового історичного типу Університету, який у кінці ХХ ст. постає не тільки як професійна вища школа та дослідницький інститут, а і як центр освітніх послуг та суспільних трансформацій

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антологія / упоряд. : М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська; відп. ред. М. Зубрицька. – Львів: Літопис, 2002. – 304с.: іл.

Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер ; [пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл. П. П. Гайденко]. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.– (Социологич. мысль Запада).

Захаров И. В. Миссия университета в европейской культуре / И. В. Захаров, Е. С. Ляхович. – М., 1994. – 240 с.

Ладыжец Н. С. Университетское образование. Идеалы, цели, ценностные ориентации : моногр. / Н. С. Ладыжец. – Ижевск : Филиал изд-тва Нижегородского ун-та при УдГУ, 1992. – 236 с.

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна [Електронний ресурс] / Жан-Франсуа Лиотар ; [пер. с фр. Н. А. Шматко]; – М. : Издательство «АЛЕТЕЙЯ», – Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/liot/

Мак-нил У. Восхождение Запада: История человеческого сообщества / У. Мак-нил – К. : Ника-Центр ; М. : Старклайт, 2004. – 1064 с.:ил.

Соловьев А. А. Образование в контексте смены типов рациональности : дис. …кандидата філософ. наук: 09.00.11 / Соловьев Андрей Александрович. – Волгоград, 2009. – 155 с.

Flexner Abraham. Universities: American, English, German. – OXFORD UNIVERSITY PRESS, New-York, 1930.

Hutchins, Robert Maynard. Education For Freedom / Robert Maynard Hutchins. – 1943. – Chapter 2: The Aims of Education.

Kerr C. The uses of the university: With a “Postscript-1972”. – N. Y.: Harper Torchbooks, 1972. – P. 136.


Переглядів анотації: 86
Завантажень PDF: 65 Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2014-06-03
Як цитувати
Kuzmenko, O. (2014). Американські концептуальні моделі університету ХХ ст.: соціально філософський аналіз. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 2(24), 57-63. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/357