Доктринально-інституційний зміст американського унітаризму першої половини XIX століття

  • O. Sokolovs'kiy
Ключові слова: унітарний рух, христологія, антитринітаризм, догмат Святої Трійці, Вільям Чанінг, Ральф Емерсон.

Анотація

Розглядається поява американського унітарного руху, динаміка і головні фактори його розвитку. Аналізуються ідейно-концептуальні особливості унітаризму першої половини XIX ст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Allen J. A history of the Unitarians and the Universalists in the United States / Joseph Henry Allen, Richard Eddy. – New York: Christian Literature, 1894. – 506 p.

Паррингтон В. Основные течения американской мысли. Американская литература со времени её возникновения до 1920 года. В 3-х томах / В. Л. Паррингтон. – М.: Изд-во иностр. лит., 1962 – Т.2: Революция романтизма в Америке (1800-1960). – 1962. – 591 с.

George W. Unitarianism in America; A History of Its Origin and Development / George Willis Cooke. – Boston: University Press of the Pacific, 2010. – 532 р.

Walls L. Seeing new worlds: Henry David Thoreau and nineteenth-century natural science / Laura Dassow Walls. – Madison: U. of Wisconsin P, 1995. – 300 p.

Покровский Н. Генри Торо / Н. Е. Покровский. – М.: Мысль, 1983. – 188 с.

Эмерсон Р. Нравственная философия: Перевод / Р. Эмерсон. – Москва: Харвест; Москва: АСТ, 2000. – 383 с.

Покровский Н. Ральф Уолдо Эмерсон: В поисках своей Вселенной / Н. Е. Покровский. – М.: Центр Амер. исследований в Конкорде, 1995. – 361 с.

Эмерсон Р. Эссе / Р. Эмерсон. Уолден, или Жизнь в лесу / Г. Торо; пер. с англ. А. Зверева [и др.]; сост.: Н. Покровский, Н. Сибиряков; предисл. Н. Покровского. – М.: Художественная литература, 1986. – 639 с.

Опубліковано
2012-03-03