Філософія Нового Часу: новий зміст в новій формі

  • V. Samchenko ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет»
Ключові слова: історія філософії, філософія Нового часу, емпірізм, раціоналізм, діалектика.

Анотація

Даний ритмизованний текст застосовується з метою полегшити студентам засвоєння навчального курсу. Водночас, в ньому відбиваються моменти наукової новизни, що відображають дослідження автора і досвід його роботи у сфері історії філософії

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Момджян Х.Н. Французское Просвещение XVIII века / Х.Н .Момджян. – М., 1983. – 447 с.

Мотрошилова Н.В. Социально-исторические корни немецкой классической философии / Н.В. Мотрошилова. – М., 1990. – 208 с.

Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII века / И.С. Нарский. – М., 1974. – 379 с.

Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII века / И.С. Нарский. – М., 1975. – 384 с.

Нарский И.С. Западноевропейская философия XIX века / И.С. Нарский. – М., 1976. – 585 с.

Разин А.В. Кант и нравственная свобода / А.В. Разин // Вестник Москов. уни-верситета. – Сер. 7. Философия. – 2006. – № 2. – С. 52–70.

Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время / Э.Ю. Соловьев. – М. : Мол. гвардия, 1984. – 288 с,

Французское Просвещение и революция / М.А. Киссель, Э.Ю. Соловьев, Т.И. Ойзерман и др. – М. : Наука, 1989. — 272 с.

Опубліковано
2014-06-03