Геополітична «тінь батька Гамлета» як детермінанта становлення «українського питання»

  • T. Lavruk Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького
Ключові слова: «українське питання», державна незалежність, детермінанти, ієрархія політичних пріоритетів, значущість, геополітична сфера.

Анотація

«Українське питання» як перспектива набуття державної незалежності завжди залежало від сукупності багатьох факторів політичного, світоглядного і психологічного ґатунку. Залежно від епохи змінювалась ієрархія значущості тих чи інших аспектів, але геополітична складова не лише залишалася невід’ємною складовою частиною цієї сукупності детермінант, а й посідала в ній визначальні позиції.
Із внутрішньополітичного «українське питання» трансформувалося в повноцінну міжнародну проблему в контексті реалізації військово-політичних цілей держав у Першій світовій війні. Українська інтелектуальна еліта почала усвідомлювати необхідність боротьби за незалежність і самостійність. Спільні паради німецьких і радянських військ у Другій світовій війні ліквідували можливості суверенізації для українців.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Грищенко Т. Геостратегія постбіполярності (сучасні американські концепції та Україна). / Т. Грищенко // Політ. думка. – 1991. – №1. – С. 42–50.

Крамар Ю. Політика польської адміністрації щодо національних меншин на Волині у міжвоєнний період. / Ю. Крамар // Друга світова війна і доля народів України : матеріали 2-ї всеукр. наук. конф., м. Київ, 30-31 жовтня 2006. р. – К. : Зовнішторгвидав, 2007. – С. 331–338.

Кудряченко А.І. Геополітичне сходження України: проблеми, сучасний стан, перспективи. / А. Кудряченко // Проблеми і перспективи української реформації. – К. : Смолоскип, 2001. – 312 с.

Культурне життя в Україні: Західні землі: Зб. док. та матеріалів, 1939 – 1053. – Т.1. – К., 1995. – 242 с.

Кучерепа М. Волинь у геополітичних планах СРСР і Німеччини 1939 р. / М. Кучерепа // Друга світова війна і доля народів України : матеріали 2-ї всеукр. наук. конф., м. Київ, 30-31 жовтня 2006.

р. – К. : Зовнішторгвидав, 2007. – С. 20–39.

Левандовський В. Україна в геополітичних концепціях першої третини XX століття. / В. Левандовський // Політ. думка. – 1994. – №3. – С. 34–42.

Понєдєльник Л. Політика радянського режиму на західноукраїнських землях у культурній сфері (вересень, 1999 – 1940 рр.) / Л. Понєдєльник // Друга світова війна і доля народів України : матеріали 2-ї всеукр. наук. конф., м. Київ, 30-31 жовтня 2006. р. – К. : Зовнішторгвидав, 2007. – С. 302–314.

Ярош Б. Насильницька колективізація волинського села у 30-50-ті рр. (за новими архівними джерелами). / Б. Ярош // Науковий вісник Волинського держ. ун-ту. – Сер. Історія. – 1997. – №3. – С.52–61.


Переглядів анотації: 89
Завантажень PDF: 77 Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2014-06-03
Як цитувати
Lavruk, T. (2014). Геополітична «тінь батька Гамлета» як детермінанта становлення «українського питання». Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 2(24), 153-161. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/373