Форми діалогічності політики і мистецтва в гомерівському епосі

  • E. Laniuk Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ключові слова: гомерівський епос, політика, мистецтво, естетика, культура, світогляд, діалогічність.

Анотація

З’ясовано форми взаємодії політики і мистецтва в поемах Гомера «Іліада» та «Одіссея». Визначено базові риси політики та естетики у гомерівському епосі, моменти їх діалогічності та особливості феномену естетизації політики в античному світогляді на прикладі «Іліади» та «Одіссеї». На цій підставі встановлено місце і специфіку комплексного характеру взаємодії політики і мистецтва в контексті епічних поем Гомера

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Лосев А. История античной эстетики. Эстетика гомера[Електронний ресурс] / А. Лосев. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Losev_HistEst/Est1_2_1.php

Гомер «Іліада» / Гомер. – Харків : Фоліо, 2006. – 416 с.

Гомер «Одіссея»/ Гомер. – Харків : Фоліо, 2001. – 547с.

Элиаде М. Аспекты мифа / М. Элиаде. – М. : Инвест-ППП, 1996. – 240с.

Мислителі німецького романтизму. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 588 с.

Петрушевский Д. М. Общество и государство у Гомера: Опыт исторической характеристики / Д. Петрушевский. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 64 с.

Ф. Шеллинг. Философия искусства / Ф. Шеллинг. – М. : Мысль, 1966. – 496 c.

Опубліковано
2014-06-03