Теорія нації Володимира Старосольського

  • I. Stryapko Ужгородський національний університет
Ключові слова: теорія нації, націогенез, теорія нації В. Старосольського, модерністська теорія нації, демократія і нація.

Анотація

Розкривається оригінальна концепція нації В. Старосольського, яка суттєво відрізнялася від теорій українських вчених початку ХХ ст. На відміну від більшості теорій, які були етніциськими (етнологічними), вона є модерністською. Автор велику увагу звертає не лише на роль традиційних факторів: культури, мови у формуванні нації, але й демократії. Саме демократія, на його думку, відіграла вирішальну роль у процесі формування та становлення нації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Дойч К. Народи, нація та комунікація / Карл Дойч // Націоналізм. Антологія. 2-ге вид. / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : «Смолоскип», 2006 – С. 317–332.

Згурська В. Л. Концепція нації і держави Володимира Старосольського : автореф. дис... канд. пол.

наук / Валентина Леонідівна Згурська //. – К., 2008. – 37 с.

Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX століття / Б. Кравченко. – К.: Основи, 1997. – 423 с.

Кресіна І.О. Свідомість і воля – основа нації [Електронний ресурс] / І.О. Кресіна. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/starosol/stan01.htm

Ляшук Л. Нація як спільнота в соціологічній спадщині В. Старосольського [Електронний ресурс] / Л. Ляшук. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1521/1/L%D1%96ashuk-2.pdf

Магочій П. Формування національної самосвідомості : Підкарпатська Русь (1848 – 1948) / П. Магочій. – Ужгород, 1994. – 296 с.

Олещук К.М. Розуміння нації С. Дністрянського в контексті розвитку соціологічної думки кінця ХІХ початку ХХ століття [Електронний ресурс] / К.М. Олещук. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/konfer30/909.pdf

Старосольський В. Теорія нації [Електронний ресурс] / В. Старосольський. – Режим доступу :

http://izbornyk.org.ua/starosol/stan.htm

Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху [Електронний ресурс] / Ентоні Сміт. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/

Сторожук С.В. визначення поняття «нація» в українській та зарубіжній соціально-політичній думці ХХ ст. [Електронний ресурс] / С.В. Сторожук. – Режим доступу : http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_61/Storozhuk.pdf

Стряпко І. Товариство «Просвіта» в громадсько-політичному та культурному житті Закарпаття (1920 – 1939): Монографія / Іван Стряпко. – Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІ ППО, 2012. – 328 с.

Опубліковано
2014-06-03