Зростання соціального капіталу як головна передумова розвитку громадянського суспільства

  • J. Borisova
Ключові слова: громадянське суспільство, соціальний капітал, неурядові організації, соціальні мережі.

Анотація

Присвячено визначенню місця соціального капіталу в розвитку громадянського суспільства в Україні. Автор виділяє складові соціального капіталу та визначає їх значимість для розвитку громадянської свідомості. Наводяться рекомендації щодо створення сприятливих умов для зростання соціального капіталу

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бондаренко М. Ю. Соціальний капітал як основа розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс] / М. Ю. Бондаренко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2011_2/txts/Bondarenko.pdf.

Степаненко В. Соціальний капітал у соціологічній перспективі: теоретико-методичні аспекти дослідження / В. Степаненко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 2. – С. 24–41.

Савко Ю. Громадянське суспільство, соціальний капітал і політична участь / Ю. Савко // Вісник Львівського ун-ту. Серія: філософські науки. – 2002. – Вип. 4. – С. 151–159.

Указ Президента України № 212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації» від 24 березня 2012 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/14621.html

Polishchuk L. Does Social Capital Have Economic Payoff in Russia? / L. Polishchuk, R. Menyashev // WP10/2011/01. The University. – Higher School of Economics. – Moscow : Publishing House of the University – Higher School of Economics, 2011. – 44 p.

Burt R. Structural Holes the Social Structure of Compretition / R. Burt. – Cambridge (MA), 1992. – 185 p.

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий / Дж. Коулман // Общественные науки и современность. – 2001. –№ 3. – С. 122–139.

Putnаm R. Who Killed Civic America? / R. Putnem // Prospect. – 1996. – March.

Putnam R. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community / R. Putnam. – New York: S. Schuster, 2000. – 217 р.

Тихонова Н. Е. Социальный капитал как фактор неравенства / Н. Е. Тихонова // Общественные науки и современность. – 2004. – № 4. – С. 24–31.

Турчинов І. Є. Роль держави та місцевого самоврядування у формуванні соціального капіталутериторіальних громад [Електронний ресурс] / Іван Євгенович Турчинов. – Режим доступу : http://www.

dridu.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11tiektg.pdf

Токвіль де А. Про демократію в Америці / А. де Токвіль ; пер. з фр. Г. Пилипчука та М. Москаленка.

– К. : Видавничий дім “Всесвіт”, 1999. – 590 с.

Четверікова Л.О. Проблема інституалізації соціального капіталу як передумови розвитку громадянського суспільства в Україні / Л.О. Четверікова // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Збірник наукових праць. – Львів, 2012. – Вип. 24. – С. 62–66.

Lijphart A. Democracy in Plural Societies / Arend Lijphart. – New Haven : Yale University Press, 1977. – 248 p.

Розенблюм Ненсі Л. Громадянські суспільства: лібералізм і моральні впливи плюралізму / Н. Л. Розенблюм // Ї. – 2001. – Ч. 21. – С. 6–29.


Переглядів анотації: 167
Завантажень PDF: 136 Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2014-06-03
Як цитувати
Borisova, J. (2014). Зростання соціального капіталу як головна передумова розвитку громадянського суспільства. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 2(24), 203-207. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/380