Метафоричні елементи естетизації політичного про- стору: стилістична реконструкція політичної дійсності мовними засобами

  • V. Polyanska Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: політична мова, політична метафора, політична естетика, символічна влада, символізація владних відносин, репрезентації влади, легітимація

Анотація

Досліджується політична метафора як засіб репрезентації політичної влади в дискурсивному вимірі. Особлива увага приділяється типам політичних метафор, їх функціям та можливостям використання в різних політичних контекстах. Також аналізуються аксіологічні атрибути політичної метафори та її потенціал щодо репрезентації та трансляції політичних цінностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бурдьє П. Социология политики / пер. с фр.; сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко ; П.Бурдье. — М. : Socio-Logos, 1993.

Affective Computing and Sentiment Analysis. Emotion, Metaphor and Terminology / ed. by K.Ahmad // Text, Speech and Language Technology. – Vol.45. – London, NY : Sprinder. – 2011. – 163 p.

Bradford V. Style, Rhetoric, and Postmodern Culture / V. Bradford // Philosophy and Rhetoric. – Vol. 35. – No. 3. – 2002.

Webb J. Understanding Representation / J. Webb. – London : SAGE Publications Ltd. – 2009. – 173 p.

Edelman M. Constructig the Political Spectacle / М.Edelman. – Chicago – London : The University of Chicago Press, 1988.

Political Language and Metaphor. Interpreting and changing the world / ed. by T. Carver, J. Pikalo. – London, NY, 2008. – 353 p.

Лассуелл Г. Стиль в языке политики / Г. Лассуелл // Политическая лингвистика. – Вып. 2 (22). – Екатеринбург, 2007. – С. 165–177.

Мартынова Ю.А. Лингвопрагматический аспект формирования ценностей в политическом дискурсе / Ю. Мартынова // Известия Саратовского университета. – 2010. – Т.10. – Сер.Социология. Политология, вып.1. – С. 112–116.

Meyer Т. Politik als Theater. Die neue Macht der Darstellungskunst / T.Meyer, M.Karnapp. – Berlin : Aufbau-Verlag, 1998.

Поликарпова Е. Аксиологические функции масс-медиа в современном обществе / E. Поликарпова. – М., 2002. – С. 20.

Поцелуев С.П. Диалог как вербальное сновидение (о некоторых особенностях парадиалогического дискурса в аспекте теории эгоцентрической речи) [Электронный ресурс] / С. Поцелуев. // Политическая концептология. – 2009. – № 1. – Режим доступа : http://politconcept.sfedu.ru/2009.1/14.pdf

Поцелуев С. П. Политические парадиалоги : моногр. / С. П. Поцелуев. – Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2008. – 392 с.

Ritchie L. David Metaphor / L. David Ritchie. – Cambridge University Press. – 2013. – 242 p.

Tenorio E. H. ‘I want to be a prime minister’, or what linguistic choice can do for campaigning politicians / Е.Н. Tenorio. // Language and Literature. – 2002. – Vol. 11(3). – Р. 243–261.

Truesdell M. Spectacular Politics. Louis-Napoleon Bonaparte and the Fete Imperiale, 1849–1870 / M. Truesdell. – New York, Oxford : Oxford University Press,1997. – 249 p.

Fish S. Literature in reader: Affective stylistics / S. Fish. – New lit. History, Charlottesville, 1970. – Vol. 2. – № 1. – P. 123–162.

Опубліковано
2014-06-03
Як цитувати
Polyanska, V. (2014). Метафоричні елементи естетизації політичного про- стору: стилістична реконструкція політичної дійсності мовними засобами. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 2(24), 220-225. Retrieved із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/383

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##