Сучасні особливості та тенденції формування соціально-професійних цінностей учнівської молоді

  • L. Nabiullin ИПООВ РАО, г. Санкт-Петербург
Ключові слова: соціально-професійні цінності, Інтернет, соціокультурне середовище, динаміка професійного вибору, роль педагога.

Анотація

Розглядаються сучасні особливості та тенденції формування соціально - професійних цінностей учнівської молоді як фактора її творчого та особистісного розвитку. Виходячи з реалій нашого часу і сучасних вимог до процесу виховання учнівської молоді, дається визначення соціально-професійними цінностям. У ході дослідження були виявлені і тенденції, які дозволяють говорити про те, що, при дослідженні професійного вибору учнів ліцеїв і коледжів, необхідно більш глибоко вивчати різні комбінації об’єктивних і суб’єктивних факторів професійного вибору сучасних учнів.
Експериментальним шляхом виявлена динаміка професійного вибору учнів професійних ліцеїв і коледжів, показані роль і значення цінностей, що впливають на цей вибір. Підкреслюється особлива роль педагога у формуванні творчо розвиненої особистості. Стверджується, що соціально-професійні цінності учнівської молоді, що виступають як фактор її творчого та особистісного розвитку, зумовлюють необхідність вирішення завдань по декількох напрямках, зокрема:
- Глибоко вивчати реальну політичну, економічну та соціальну ситуацію, яка впливає на розвиток сучасної молоді;
- Виявляти і аналізувати специфіку процесу формування соціально-професійних цінностей молодої людини на всіх стадіях його становлення:
- Виховувати у молодих людей інформаційну культуру з метою мінімізації ризиків Інтернету, зменшення його негативного впливу на їх свідомість;
- Вчити їх готовності пізнавати світ при розумному поєднанні природничих і гуманітарних знань,
- Шукати шляхи переходу до активного типу навчання на основі пошуково-творчої діяльності учнів, включаючи конструювання, проектування, прогнозування при орієнтації на їх креативність;
- Максимально використовувати можливості культурного розвитку людей, зростання їх моральності і високоморальних якостей;
- Використовувати практико -орієнтований пошук підготовки педагога в сучасній ситуації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аналитическая записка. Социальный портрет специалиста-профессионала 1994-2000 г.г. – СПб, ИПО РАО, 2000.

Мищенко А.С. Динамика профессионального выбора учащихся профессиональных ли-цеев и колледжей: общие итоги мониторинга: 1994 – 2010 / А.С. Мищенко // Методология иссле-дования в профессиональном педагогическом образовании (методологическая школа академика РАО Антонины Павловны Беляевой) : сб. материалов V Междунар. методол. семинара, 28-29 февр. 2012 г. – ФГНУ ИПООВ РАО, 2012. – С. 337.

Сухомлинский В.А. «Родительская педагогика» / В.А. Сухомлинский. – М., 1978.

Ушинский К.Д. Труд в его психическом и воспитательном значении / К.Д. Ушинский // Собр. соч. в 11 т. – М., – Л., 1948 . – Т.2.

Фейербах Л. История философии : в 3 т. / Л. Фейербах. – М., 1974. – Т.1.

Фельдштейн Д.И. Задачи психолого-педагогической науки как ресурса развития со-временного социума / Д.И. Фельдштейн // История и педагогика естествознания – №3. – 2012. – С. 8.

Шиллер Ф. О нравственной пользе эстетических нравов» / Ф. Шиллер // Собр. соч. в 7 т. – М.,1957. – Т.6. – С. 480.


Переглядів анотації: 82
Завантажень PDF: 51 Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2014-06-03
Як цитувати
Nabiullin, L. (2014). Сучасні особливості та тенденції формування соціально-професійних цінностей учнівської молоді. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 2(24), 244-252. вилучено із https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/387