Особиста автономія в контексті філософії І. Канта

  • O. Korkh Академія митної служби України
Ключові слова: особиста автономія, індивідуалізм.

Анотація

Здійснено аналіз вихідних положень кантівського розуміння особистої автономії

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Берлін І.Дві концепції свободи / І. Берлін // Сучасна політичнафілософія: Антологія. – К., 1998.

Гегель Г. В. Ф. Сочинения / Г. В. Ф. Гегель. – М., 1935. – Т. XI.

Кант И. Сочинения: В 6 т. / И. Кант – М., 1965. – Т. 4.

Соловьев Э. Прошлое толкует нас / Э. Соловьев – М., 1991.

Опубліковано
2012-03-03