Пріоритети особистісності наукової творчості та філософсько-наукової освіти

  • N. Maksyuta Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: наукова діяльність, науковий метод, особистісність дослідження, якості особистості вченого, види знання, педагогічний процес.

Анотація

Особливості, тенденції розвитку сучасної науки як сфери творчості, виду діяльності та соціальної інституції, її взаємодія з іншими соціальними утвореннями відзначені появою надскладних проблем, вирішення яких, обстоюється у статті, – у розширенні можливостей самореалізації особистості дослідника. Цьому особливо дієво покликана сприяти особистісна спрямованість філософсько-наукової освіти на шляхах формуванн особистісних якостей суб’єкта учіння, а епіфеноменом ретрансляції аподиктичного за його характером навчального змісту є особистісні вияви викладача.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аксенов Г. П. О научном одиночестве В. И. Вернадского / Г. П. Аксенов // Вопросы философии. – 1993. – № 6. – С. 92–104.

Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці. – Львів: Меморіал, 1992.

Будагов Р. А. Взаимодействие наук и культура теоретического мышления / Р. А. Будагов // Вопр. философии. – 1987. – № 11. – С. 46–58.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Х.-Г. Гадамер. – М.: Прогресс, 1988.

Дисциплинарность и взаимодействие наук. – М.: Наука, 1986.

Живое слово науки: Очерки об ученых-лекторах. – М.: Знание, 1981.

Карпов М. М. Наука и ее социальная функция / М. М. Карпов, А. Х. Богомолова, А. И. Лукьянов // Философ. науки. – 1974. – № 6. – с. 12–130.

Лешкевич Т. Философия науки : [Учеб. gособ. для аспирантов и соискателей ученой степени] / Т. Лешкевич. – М.: ИНФРА – М, 2005.

Лукашевич В. К. Философия и методология науки : [Учеб. пособ. для магистрантов и аспирантов] / В. К. Лукашевич. – Минск: Современная школа, 2006.

МаксютаМ. Є. Філософія науки : [Навч. посіб.] / М. Є. Максюта. – К.: «Урожай», 2004.

МамардашвилиМ. Как я понимаю философию / М. Мамардашвили – М.: Прогресс, 1990.

Мирская Е. З. Проблемы личности ученого в американской социологии науки / Е. З. Мирская // Вопр. философии. – 1973. – № 10. – С. 56–64.

Мирская Е. З. Этические регулятивы функционирования науки / Е. З. Мирская // Вопр. философии. – 1975. – № 3. – С. 23–35.

Монжен О. Виклики скептицизму. Зміни інтелектуального пейзажу Франції / О. Монжен. – К.: Дух і Літера, 2011.

Огурцов А. И. Наука: власть и коммуникации (социально-философские аспекты) / А. И. Огурцов // Вопр. философии. – 1990. – № 11. – С. 21–41.

Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. – М., 1985.

Eiduson B. T. Psychological aspects of career choice and development of the research scientist / B. T. Eiduson // Science as a career choice: Theoretical a. empirical studies. – N. Y., 1973. – Р. 3–30.

Garwood D. S. Personality factors related to creativity in young scientists / D. S. Garwood // Science as a career choice: Theoretical a. empirical studies. – NY, 1973. – Р. 179–187.

Опубліковано
2012-03-03