Гнів як чинник у людському бутті: світоглядні й соціально-практичні аспекти

  • S. Glazunov Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: емоції, гнів, природа, наслідки, можливості подолання гніву, взаємозв'язок світорозуміння із соціальною практикою.

Анотація

Розглянуто соціально-філософські підходи до вирішення проблеми запобігання та мінімізації руйнівних наслідків вияву людського гніву в суспільному та приватному житті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Арістотель. Нікомахова етика / Арістотель. – К.: Аквілон-Плюс, 2002. – 480 с.

Батьківство в радість. Тренінговий курс з формування батьківської компетентності Авт.-упор. Г. М. Лактіонова, І. Д. Звєрєва. – К.: Фенікс, 2009. – 360 с.

Біблія. – К.: Біблійні товариства, 1995.

Влахос (Митрополит Иерофей). Православная психотерапия: святоотеческий курс врачевания души: пер. с греч. / Митрополит Иерофей (Влахос). – Свято-Троицкая Сергиевая Лавра, 2006. – 368 с.

Етимологічний словник української мови : В 7 т. / Укл. Р. В. Болдирєв, В. Т. Коломієць [та ін.]. – К.: Наук, думка, 1982. – Т. 1. – С. 537.

Лествица. Слово. – М.: Паломник, 1993. – С. 204.

Сенека Л. А.Философские трактаты / Луций Анней Сенека. – СПб.: Алетейя, 2001. – 400 с.

Старец Паисий Афонский. Слова / Старец Паисий Афонский. – К.: Луг Духовный, 2009. – Т. З: Духовная борьба. – 320 с.

Фасмер М. Зтимологический словарь русского язика: В 4 т. / М. Фасмер. – М.: Астрель, 2007. – С. 420.

Опубліковано
2012-03-03