Про ставлення Г.-Г. Гадамера до гегелівської діалектики

  • R. Evtuschenko
Ключові слова: метод, герменевтика, діалектика, досвід, традиція, сучасність

Анотація

Розкривається відношення Г.-Г. Гадамера до гегелівської діалектики, її
метаморфози у сучасній філософії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гадамер Х.-Г. Истина и метод. / Х.-Г. Гадамер. – М.,1988.

Гадамер Г.-Г. О круге понимания / Г.-Г. Гадамер // Актуальность прекрасного – М., 1991. – С. 72–82.

Гадамер Г.-Г. Философские основания ХХ века / Г.-Г. Гадамер // Актуальность прекрасного. – М.,1991. – С. 16–26.

Евтушенко Р. А. Исторический взгляд на феномен методологического плюрализма / Р. А. Евтушенко // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. «Філософія. Соціологія. Політологія». – Вип. 13. – Д., 2006. – С. 9–21.

Ильенков Э. В. Гегель и герменевтика (Проблема отношения языка к мышлению в концепции Гегеля) / Э. В. Ильенков // Вопр. философии. – 1974. – № 8. – С. 66–78.

Лой А. М. Онтологічні підвалини філософсько-антропологічної концепції Олександра Кульчицького / А. М. Лой // Філософсько-антропологічні читання‘95. – Вип. 2. – К., 1996. – С. 15–26.

Опубліковано
2012-03-03